Δευτέρα, 3 Μαΐου 2010

631a) 31 Μαίου 1967


631a)31 Mαίου,1967
Ειδικό μήνυμα
Ακόμα έχετε πολύ μεγάλη πίστη στο σώμα σαν μια πυγή δύναμης. Δεν κάνετε καθόλου σχέδια που να μην περιλαμβάνουν την άνεση του η την ευχαρίστηση του κατά κάποιον τρόπο Αυτό το κάνει σκοπό και όχι μέσον κατά την δική σας ερμηνεία Και αυτό σημαίνει ότι βρίσκετε την αμαρτία ελκυστική Κανείς δεν δέχεται την εξιλέωση για τον εαυτό του εάν δέχεται την αμαρτία σαν σκοπό του Και έτσι δεν έχεις βρει την μοναδική του ευθύνη .Η εξιλέωση δεν είναι δεκτή από αυτούς που προτιμούν τον πόνο και την καταστροφή .Έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο και πραγματικά προσπαθείς να κάνεις κι άλλη ,αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχεις κάνει ακόμα ;ούτε για μια στιγμή δεν έχεις ξεχάσει τελείως το σώμα .έχει ξεθωριάσει κατά καιρούς αλλά δεν έχει εξαφανιστεί τελείως .Δεν σου ζητείται να το κάνεις αυτό για περισσότερο από ένα λεπτό, αλλά είναι αυτή η στιγμή που συμβαίνει το θαύμα της εξιλέωσης .Μετά από αυτό θα δεις το σώμα ξανά αλλά ποτέ κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάθε στιγμή χωρίς την αίσθηση του θα σου δίνεται ένας διαφορετικός τρόπος να το βλέπεις όταν επιστρέφεις.
Σε καμία μεμονωμένη στιγμή δεν υπάρχει το σώμα .Είναι πάντοτε στην ανάμνηση η στη προσμονή ,αλλά ποτέ δεν βιώνει το τώρα. Μόνο το παρελθόν και το μέλλον το κάνουν να φαίνεται αληθινό .Ο χρόνος το ελέγχει απόλυτα.
Γι αυτό η αμαρτία δεν είναι ποτέ στο παρόν Σε κάθε μεμονωμένη στιγμή η έλξη της ενοχής θα έδινε την εμπειρία του πόνου και τίποτε άλλο και δεν θα γινότανε αποδεκτή Η αμαρτία δεν έχει έλξη στο τώρα Όλη της η έλξη είναι φανταστική και έτσι σκέφτεται το παρελθόν η το μέλλον
Είναι αδύνατον να δεχτείς την άγια στιγμή χωρίς επιφύλαξη. Εκτός και αν για μία στιγμή θελήσεις να ΜΗΝ δεις το παρελθόν η το μέλλον Δεν μπορείς να προετοιμασθείς για αυτό αν δεν το τοποθετήσεις στο μέλλον . Η ΑΦΕΣΗ ΘΑΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ .Πολλοί έχουν περάσει μια ζωή στην προετοιμασία και είχαν στιγμές επιτυχίας. Αυτό το μάθημα δεν προσπαθεί να διδάξει τίποτα περισσότερο από ότι αυτοί έμαθαν με τα χρόνια αλλά αποσκοπεί στο να ΣΩΣΕΙ χρόνο.

631a) 31 Μαίου 1967

Ειδικό μήνυμα

Ακόμα έχετε πολύ μεγάλη πίστη στο σώμα σαν μια πυγή δύναμης. Δεν κάνετε καθόλου σχέδια που να μην περιλαμβάνουν την άνεση του η την ευχαρίστηση του κατά κάποιον τρόπο Αυτό το κάνει σκοπό και όχι μέσον κατά την δική σας ερμηνεία Και αυτό σημαίνει ότι βρίσκετε την αμαρτία ελκυστική Κανείς δεν δέχεται την εξιλέωση για τον εαυτό του εάν δέχεται την αμαρτία σαν σκοπό του Και έτσι δεν βρίσκει την μοναδική του ευθύνη .Η εξιλέωση δεν είναι δεκτή από αυτούς που προτιμούν τον πόνο και την καταστροφή.Έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο και πραγματικά προσπαθείς να κάνεις κι άλλη ,αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχεις κάνει ακόμα ;ούτε για μια στιγμή δεν έχεις ξεχάσει τελείως το σώμα .έχει ξεθωριάσει κατά καιρούς αλλά δεν έχει εξαφανιστεί τελείως .Δεν σου ζητείται να το κάνεις αυτό για περισσότερο από ένα λεπτό, αλλά είναι αυτή η στιγμή που συμβαίνει το θαύμα της εξιλέωσης .Μετά από αυτό θα δεις το σώμα ξανά αλλά ποτέ κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάθε στιγμή χωρίς την αίσθηση του θα σου δίνεται ένας διαφορετικός τρόπος να το βλέπεις όταν επιστρέφεις.
Σε καμία μεμονωμένη στιγμή δεν υπάρχει το σώμα .Είναι πάντοτε στην ανάμνηση η στη προσμονή ,αλλά ποτέ δεν βιώνει το τώρα. Μόνο το παρελθόν και το μέλλον το κάνουν να φαίνεται αληθινό .Ο χρόνος το ελέγχει απόλυτα.
Γι αυτό η αμαρτία δεν είναι ποτέ στο παρόν Σε κάθε μεμονωμένη στιγμή η έλξη της ενοχής θα έδινε την εμπειρία του πόνου και τίποτε άλλο και δεν θα γινότανε αποδεκτή Δεν έχει έλξη στο τώρα Όλη της η έλξη είναι φανταστική και έτσι σκέφτεται το παρελθόν η το μέλλον
Είναι αδύνατον να δεχτείς την άγια στιγμή χωρίς επιφύλαξη. Εκτός και αν για μία στιγμή θελήσεις να ΜΗΝ δεις το παρελθόν η το μέλλον Δεν μπορείς να προετοιμασθείς για αυτό αν δεν το τοποθετήσεις στο μέλλον . Η ΑΦΕΣΗ ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ .Πολλοί έχουν περάσει μια ζωή στην προετοιμασία και είχαν στιγμές επιτυχίας. Αυτό το μάθημα δεν προσπαθεί να διδάξει τίποτα περισσότερο από ότι αυτοί έμαθαν με τα χρόνια αλλά αποσκοπεί στο να ΣΩΣΕΙ χρόνο.


είναι δεκτή από αυτούς που προτιμούν τον πόνο και την καταστροφή .Έχεις κάνει μεγάλη πρόοδο και πραγματικά προσπαθείς να κάνεις κι άλλη ,αλλά υπάρχει ένα πράγμα που δεν έχεις κάνει ακόμα ;ούτε για μια στιγμή δεν έχεις ξεχάσει τελείως το σώμα .έχει ξεθωριάσει κατά καιρούς αλλά δεν έχει εξαφανιστεί τελείως .Δεν σου ζητείται να το κάνεις αυτό για περισσότερο από ένα λεπτό, αλλά είναι αυτή η στιγμή που συμβαίνει το θαύμα της εξιλέωσης .Μετά από αυτό θα δεις το σώμα ξανά αλλά ποτέ κατά τον ίδιο τρόπο. Και κάθε στιγμή χωρίς την αίσθηση του θα σου δίνεται ένας διαφορετικός τρόπος να το βλέπεις όταν επιστρέφεις.
Σε καμία μεμονωμένη στιγμή δεν υπάρχει το σώμα .Είναι πάντοτε στην ανάμνηση η στη προσμονή ,αλλά ποτέ δεν βιώνει το τώρα. Μόνο το παρελθόν και το μέλλον το κάνουν να φαίνεται αληθινό .Ο χρόνος το ελέγχει απόλυτα.
Γι αυτό η αμαρτία δεν είναι ποτέ στο παρόν Σε κάθε μεμονωμένη στιγμή η έλξη της ενοχής θα έδινε την εμπειρία του πόνου και τίποτε άλλο και δεν θα γινότανε αποδεκτή Δεν έχει έλξη στο τώρα Όλη της η έλξη είναι φανταστική και έτσι σκέφτεται το παρελθόν η το μέλλον
Είναι αδύνατον να δεχτείς την άγια στιγμή χωρίς επιφύλαξη. Εκτός και αν για μία στιγμή θελήσεις να ΜΗΝ δεις το παρελθόν η το μέλλον Δεν μπορείς να προετοιμασθείς για αυτό αν δεν το τοποθετήσεις στο μέλλον . Η ΑΦΕΣΗ ΘΑΣΟΥ ΔΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΟΘΗΤΗ ΣΤΙΓΜΗ .Πολλοί έχουν περάσει μια ζωή στην προετοιμασία και είχαν στιγμές επιτυχίας. Αυτό το μάθημα δεν προσπαθεί να διδάξει τίποτα περισσότερο από ότι αυτοί έμαθαν με τα χρόνια αλλά αποσκοπεί στο να ΣΩΣΕΙ χρόνο.

ΤΑΟ 32