Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2015

 ΤΟ ΝΑ ΧΎΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΊΜΑ ΤΩΝ ΆΛΛΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΛΕΊΦΕΙ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΊΕΣ


Ο Ιησούς δίδασκε τους μαθητές του στην εξωτερική αυλή του ναού και ένας από αυτούς  του είπε Δάσκαλε ,λέγεται από τους ιερείς ότι χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει  απαλλαγή  .μπορεί η προσφορά αίματος του νόμου να αφαιρέσει την αμαρτία;
2 Και ο Ιησούς απάντησε Καμία προσφορά αίματος, ζώου η πτηνού ,η ανθρώπου δεν μπορεί να αφαιρέσει αμαρτία. Γιατί πως μπορεί  να καθαριστεί η συνείδηση από την αμαρτία χύνοντας αίμα αθώων .Σαφώς όχι ,θα αυξήσει την καταδίκη . 3  Οι ιερείς πράγματι λαμβάνουν τέτοιες προσφορές σαν συμφιλίωση των προσκυνητών για τα παραπτώματα έναντι του Μωσαϊκού νόμου αλλά  για παρακοή των νόμων του Θεού δεν υπάρχει  απαλλαγή παρά μόνο αλλαγή του νου (μετάνοια) και διόρθωση.
3  Οι ιερείς πράγματι λαμβάνουν τέτοιες προσφορές σαν συμφιλίωση των προσκυνητών για τα παραπτώματα έναντι του Μωσαϊκού νόμου αλλά  για παρακοή των νόμων του Θεού δεν υπάρχει  απαλλαγή παρά μόνο αλλαγή του νου (μετάνοια) και διόρθωση
Και παραθέτει εδάφια από τον ΙΕΡΕΜΙΑ 7  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΟΦΑΓΙΑ
4 Αυτά λέγει ο Κυριος· Μαζέψτε και πάρτε από τα μάτιά μου τα ολοκαυτώματα σας, όπως και όλας τας άλλας θυσίας σας, και φάγετε μόνοι σας τα κρέατα. Τίποτε δεν έχετε να ωφεληθήτε από αυτά, διότι εγώ δεν ωμίλησα προς τους προγόνους σας, δεν έδωσα εις αυτούς εντολήν, κατά την έποχην εκείνην, που τους έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, περί ολοκαυτωμάτων και άλλων θυσιών.
Ιερ. 7,23             Ιερ. 7,23                   Αλλά κυρίως τους έδωσα αυτήν την εντολήν λέγων· Ακούσατε τους λόγους μου, συμμορφωθείτε προς τας εντολάς μου και εγώ θα είμαι ο Θεός σας και σεις θα είσθε ο λαός μου. Βαδίζετε όλους τους δρόμους των εντολών μου, δια να κατευοδωθείτε και ευτυχήσετε.
Ιερ. 7,24             Αλλά εκείνοι δεν με άκουσαν. Δεν ήνοιξαν τα αυτιά των να προσέξουν εις τα λόγια μου, άλλα πορεύθηκαν σύμφωνα με τας πονηράς επιθυμίας των διεφθαρμένων καρδιών των και έτσι οπισθοδρόμησαν δεν προώδευσαν.
Ιερ. 7, Ιερ. 7,25                   Από την εποχήν, κατά την οποίαν οι προπάτορές των εβγήκαν ελεύθεροι από την χώραν της Αιγύπτου, και μέχρι της ημέρας αυτής έστειλα προς σας όλους τους δούλους μου, τους προφήτας, τους έστειλα να ομιλούν προς αυτούς από πρωΐας μέχρις εσπέρας.
Ιερ. 7,26             Ιερ. 7,26                   Εκείνοι όμώς δεν με ήκουσαν, δεν ηνοιξαν τα αυτιά των, να προσέξουν τα λόγιά μου και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών περισσότερον από τους προγόνους των.

3Δεν είναι γραμμένο ότι στην αρχή ο Θεός  έδωσε  τα φρούτα των δέντρων και τους καρπούς και τα χόρτα για να είναι ο τροφή για πάσα σάρκα ;  αμετανόητοι έλθετε και σταθήτε ενώπιόν μου στον οίκον μου, ο οποίος φέρει το Ονομά μου, και όρθιοι να μου ειπήτε, ότι ημείς έχομεν απομακρυνθή από όλα αυτά τα βδελυρά πράγματα,
Ιερ. 7,11             Ιερ. 7,11                     εγώ σας απαντώ· μήπως δια σας ο ναός μου, ο αφιερωμένος στο Ονομά μου, εγινε σπήλαιον ληστών; Ιδού εγώ βλέπω καλά, ποίοι είσθε και τι πράττετε, λέγει ο Κύριος.
Ιερ. 7,12            

48Αλλά έχουν κάνει τον οίκο των προσευχών άντρο ληστών και αντί το καθαρό θυμίαμα  έχουν μολύνει το βωμό μου με αίμα και τρώνε τις σάρκες από τα σφάγια  8
.Αλλά εγώ σας λέω μην χύνεται αθώο αίμα και ούτε να τρώτε σάρκες. Περπατήστε δίκαια, αγαπήστε το έλεος και κάντε δικαιοσύνη  και οι ημέρες ας θα είναι πολλές επί της γης
9Το καλαμπόκι που φυτρώνει στην γη μαζί με τους άλλους σπόρους  δεν μετατρέπεται από το πνεύμα  μέσα στην σάρκα μου;Τα σταφύλια από το αμπέλι  μαζί και άλλλα φρούτα δεν μετατρέπονται από το πνεύμα μέσα στο αίμα μου;Ας είναι με αυτά τα σώματα σας και οι ψυχές σας εις ανάμνηση του Αιώνιου
10 Μέσα σε αυτά είναι εκδηλωμένη η παρουσία του Θεού σαν ουσία και σαν Ζωή στον κόσμο Εσύ θα τρως και θα πίνεις για την απαλλαγή των αμαρτιών και για αιώνια Ζωή ,για όλους όσους υπακούουν το λόγο μου
11 και τώρα υπάρχει δίπλα στην αγορά των προβάτων μια κολυμπήθρα που λέγεται Βηθεσδά  έχει πέντε σκάλες  σε αυτές κάθονται ένας μεγάλος αριθμός αρρώστων τυφλοί χωλοί  αποκαρδιωμένοι  που περιμένουν να ταραχτούν τα νερά.
12 κάθε  ορισμένο χρόνο ένα άγγελος πήγαινε κάτω μέσα στην πισίνα και τάραζε τα νερά και όποιος έμπαινε πρώτος γινόταν καλά από οποιαδήποτε ασθένεια Και ένας άνδρας ανήμπορος από την γέννηση του ήταν εκεί.
..13Και ο Ιησούς του είπε δεν θεραπεύουν τα νερά; Και αυτός του είπε ναι Κύριε αλλά δεν έχω άνθρωπο να με βάλει μέσα όταν ταράζεται το νερό και ενώ προσπαθώ να μπω κάποιος άλλος προλαβαίνει και μπαίνει μέσα Και ο Ιησούς του είπε σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και αμέσως σηκώθηκε και περπάτησε .Και ήταν ημέρα  Σάββατο
14 και οι Ιουδαίοι  του είπαν  Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να μεταφέρεις το κρεβάτι σου και ο θεραπευμένος δεν είπε ότι ήταν ο Ιησούς  Και ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί μέσα στο πλήθος.
Ομιλία XXXVII
 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
1  Ο Ιησούς καθόταν  έξω από τον ναό και κάποιοι ήρθαν να μάθουν για την διδασκαλία του και ένας του είπε Δάσκαλε η  διδασκαλία σου τι λέει για την Ζωή;
2 Και τους είπε ευλογημένοι είναι αυτοί που  περνάνε δυσκολίες, γιατί θα τελειοποιηθούν μέσα από αυτές .Θα είναι σαν τους αγγέλους στον ουρανό και δεν θα πεθαίνουν  πια ,ούτε θα ξαναγεννιούνται γιατί ο θάνατος και η γέννηση δεν θα έχουν επάνω τους εξουσία.
3 Αυτοί που έχουν υποφέρει  και το έχουν ξεπεράσει θα είναι οι πυλώνες στο ναό του Θεού μου και θα μείνουν για πάντα εκεί, Αλήθεια σας λέω αν δεν ξαναγεννηθείς από νερό και φωτιά δεν μπορείς να δεις την Βασιλεία  του θεού.
4 και κάποιος διδάσκαλος ο Νικόδημος πήγε στον Ιησού την νύχτα από τον φόβο των Ιουδαίων και του είπε πως μπορεί να γεννηθεί ξανά κάποιος  ενώ είναι ηλικιωμένος  μπορεί να εισέλθει ξανά στην μήτρα της μητέρας του; και ο Ιησούς απάντησε ο άνεμος φυσάει και τον ακούς αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και που πάει
6 Το φώς λάμπει από τα ανατολικά και πάει προς την Δύση ο Ήλιος ανατέλλει και πάει πάλι πίσω στο σκοτάδι προς τα δυτικά. Έτσι είναι και με τον άνθρωπο  κάνει κύκλους
7Όταν έρχεται απ το  σκοτάδι είναι γιατί έχει ζήσει πριν και όταν πηγαίνει κάτω προς την δύση είναι γιατί πρέπει να ξεκουραστεί για λίγο και μετά να υπάρξει ξανά .
8 και έτσι μέσα από τις πολλές αλλαγές να τελειοποιηθεί όπως είναι γραμμένο και στο βιβλίο του Ιώβ ,Είμαι ένας περιφερόμενος που αλλάζω συνεχώς τον ένα τόπο μετά τον άλλο  και από το ένα σπίτι στο άλλο μέχρι να φτάσω στην αιώνια διαμονή μου Και ο Νικόδημος του είπε πως μπορεί να γίνουν αυτά;- Είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα γνωρίζεις αυτά; Αλήθεια  μιλάμε αυτά για τα οποία γνωρίζουμε και μαρτυρούμε αυτά που έχουμε δει Αν σου λέω τα γήινα και δεν πιστεύεις πως θα πιστέψεις αν σου πω για τα επουράνια Κανείς άνθρωπος δεν ανέβηκε στον ουρανό αλλά μόνον αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό Ακόμα και ο υιός –θυγατέρα που είναι στον ουρανό.
Τμήμα L
Ο Ιησούς διδάσκει στον κύκλο των φοινίκων
Ο Ιησούς ήρθε σε μια συγκεκριμένη βρύση κοντά στην Βηθανία γύρω από την οποία φύτρωναν  δώδεκα φοίνικες ,όπου πήγαινε συχνά με τους μαθητές του και κάθονταν στην σκιά των δέντρων και  τους δίδασκε  τα  μυστήρια της βασιλείας
 2 Και ένας από αυτούς είπε ,Δάσκαλε  είναι γραμμένο από παλιά, ότι ο Αλοχίμ έκανε τον άνθρωπο κατ εικόνα και καθ ομοίωση  αρσενικό και θηλυκό έκανε αυτούς .Πώς λες ότι ο θεός είναι  Ένας; Και ο Ιησούς είπε προς αυτούς, Αλήθεια, σας λέγω Μέσα στον Θεό δεν υπάρχει ούτε   άρρεν  ούτε  θήλυ ωστόσο και τα δύο είναι  Ένα και ο Θεός είναι και τα δύο μέσα σε Ένα. Αυτός είναι Αυτή και Αυτή είναι Αυτός. Ο Αλοχίμ - ο Θεός  μας  είναι τέλειος, Άπειρος και Ένας
 3 Όπως στον άνδρα ο Πατέρας είναι εκδηλωμένος και η Μητέρα είναι κρυμμένη , έτσι και στην γυναίκα  η Μητέρα είναι φανερή και ο Πατέρας κρυμμένος . Κατ αυτόν τον τρόπο θα δοξάζεται ισότιμα  το όνομα  του Πατέρα και της Μητέρας που είναι οι δύο μεγάλες δυνάμεις του Θεού και η μία δεν είναι χωρίς την άλλη , μέσα στον Ένα Θεό .
4 Λάτρευε τον Θεό επάνω από εσένα κάτω από εσένα  στο δεξί σου χέρι, στο αριστερό σου χέρι ,μπροστά από εσένα και πίσω από εσένα μέσα σε εσένα ,και γύρω σου. Αλήθεια υπάρχει μόνο ένας Θεός, που είναι το Όλον μέσα σε Όλα και μέσα στον οποίον όλα απαρτίζονται , η Πυγή όλης της Ζωής και όλης της Ουσίας χωρίς αρχή και τέλος.
5Τα πράγματα που είναι   ορατά  και μετά περνούν είναι οι εκδηλώσεις του αόρατου που είναι παντοτινές. Έτσι από την ορατή Φύση μπορείς να αντιληφθείς  τις σκέψεις του Θεού και από αυτό που είναι  φυσικό να  ενατενίζει αυτό που είναι πνευματικό.
 6 Αλήθεια ο Αλοχίμ  δημιούργησε τον άνθρωπο  σύμφωνα με  την θεϊκή ομοίωση και όλη η φύση είναι καθ ομοίωση Θεού αρσεν. και θήλυ και όχι χωρισμένα αλλά και τα δύο σε Ένα αδιαχώριστα και παντοτινά από τον Οποίον και μέσα στον Οποίο είναι όλα ορατά και αόρατα .
7ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΩΝΕΙΟ  ΑΝΑΒΛΥΖΟΥΝ ΣΤΟ ΑΙΩΝΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ . ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑ, Η ΨΥΧΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΉ,  Ο  ΝΟΥΣ ΣΤΟ ΝΟΥ , ΑΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ, Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ,Η ΜΟΡΦΗ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Η ΣΚΟΝΗ ΣΤΗΝ ΣΚΟΝΗ
.8 Στην αρχή ο Θεός Ηθέλησε και  προέκυψε ο Υιός η Θεϊκή Αγάπη και η αγαπημένη κόρη η Άγια Σοφία ισότιμα από την μία αιώνια πυγή και από αυτά οι γενεές των πνευμάτων του Θεού οι υιοί και οι θυγατέρες του Αιώνιου.
9 Και αυτά κατήλθαν στην γή και κατοίκησαν με τους ανθρώπους και διδάσκουν  τον δρόμο του  Θεού να αγαπούν του νόμους του και να τους υπακούουν και μέσα από αυτούς να μπορέσουν να βρουν την σωτηρία.
10 Πολλά έθνη έχουν  δει τις ημέρες τους. Κάτω από διάφορα ονόματα έχουν αποκαλυφθεί σε αυτούς και έχουν χαρεί μέσα στο φώς τους και ακόμα και τώρα έρχονται προς εσάς αλλά ο Ισραήλ δεν τους δέχεται  
11 Αλήθεια σας λέγω οι δώδεκα που έχω διαλέξει έχουν πράγματι διδαχτεί από αυτούς τον παλιό καιρό αν και έχουν διαφθαρεί από τιςς ανόητες φαντασίες των ανθρώπων
12 Ξανά ο Ιησούς μίλησε στην Μαρία την Μαγδαληνή είναι γραμμένο μέσα στον νόμο ότι ότι
όποιος εγκαταλείψει την μητέρα του και τον πατέρα του  θα πεθάνει. Τώρα ο νόμος δεν μιλάει για τους γονείς αυτής της ζωής αλλά για τον Indweller of light ο οποίος είναι μέσα σε μας μέχρι αυτής της ημέρας
13
‘Όποιος εγκαταλείψει τον Σωτήρα Χριστό τον , Άγιο νόμο και το σώμα του Elect Ας πεθάνουν., Ας χαθούν στο εξώτερο σκοτάδι γιατί έτσι θέλησαν και κανείς δεν μπορεί να τους εμποδίσει

 Το να χύνεται το αίμα των άλλων δεν απαλείφει τις αμαρτίες


Ο Ιησούς δίδασκε τους μαθητές του στην εξωτερική αυλή του ναού και ένας από αυτούς  του είπε Δάσκαλε ,λέγεται από τους ιερείς ότι χωρίς να χυθεί αίμα δεν υπάρχει  απαλλαγή  .μπορεί η προσφορά αίματος του νόμου να αφαιρέσει την αμαρτία;
2 Και ο Ιησούς απάντησε Καμία προσφορά αίματος, ζώου η πτηνού ,η ανθρώπου δεν μπορεί να αφαιρέσει αμαρτία. Γιατί πως μπορεί  να καθαριστεί η συνείδηση από την αμαρτία χύνοντας αίμα αθώων .Σαφώς όχι ,θα αυξήσει την καταδίκη . 3  Οι ιερείς πράγματι λαμβάνουν τέτοιες προσφορές σαν συμφιλίωση των προσκυνητών για τα παραπτώματα έναντι του Μωσαϊκού νόμου αλλά  για παρακοή των νόμων του Θεού δεν υπάρχει  απαλλαγή παρά μόνο αλλαγή του νου (μετάνοια) και διόρθωση.
3  Οι ιερείς πράγματι λαμβάνουν τέτοιες προσφορές σαν συμφιλίωση των προσκυνητών για τα παραπτώματα έναντι του Μωσαϊκού νόμου αλλά  για παρακοή των νόμων του Θεού δεν υπάρχει  απαλλαγή παρά μόνο αλλαγή του νου (μετάνοια) και διόρθωση
Και παραθέτει εδάφια από τον ΙΕΡΕΜΙΑ 7  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΕΟΦΑΓΙΑ
4 Αυτά λέγει ο Κυριος· Μαζέψτε και πάρτε από τα μάτιά μου τα ολοκαυτώματα σας, όπως και όλας τας άλλας θυσίας σας, και φάγετε μόνοι σας τα κρέατα. Τίποτε δεν έχετε να ωφεληθήτε από αυτά, διότι εγώ δεν ωμίλησα προς τους προγόνους σας, δεν έδωσα εις αυτούς εντολήν, κατά την έποχην εκείνην, που τους έβγαλα ελευθέρους από την χώραν της Αιγύπτου, περί ολοκαυτωμάτων και άλλων θυσιών.
Ιερ. 7,23             Ιερ. 7,23                   Αλλά κυρίως τους έδωσα αυτήν την εντολήν λέγων· Ακούσατε τους λόγους μου, συμμορφωθείτε προς τας εντολάς μου και εγώ θα είμαι ο Θεός σας και σεις θα είσθε ο λαός μου. Βαδίζετε όλους τους δρόμους των εντολών μου, δια να κατευοδωθείτε και ευτυχήσετε.
Ιερ. 7,24             Αλλά εκείνοι δεν με άκουσαν. Δεν ήνοιξαν τα αυτιά των να προσέξουν εις τα λόγια μου, άλλα πορεύθηκαν σύμφωνα με τας πονηράς επιθυμίας των διεφθαρμένων καρδιών των και έτσι οπισθοδρόμησαν δεν προώδευσαν.
Ιερ. 7, Ιερ. 7,25                   Από την εποχήν, κατά την οποίαν οι προπάτορές των εβγήκαν ελεύθεροι από την χώραν της Αιγύπτου, και μέχρι της ημέρας αυτής έστειλα προς σας όλους τους δούλους μου, τους προφήτας, τους έστειλα να ομιλούν προς αυτούς από πρωΐας μέχρις εσπέρας.
Ιερ. 7,26             Ιερ. 7,26                   Εκείνοι όμώς δεν με ήκουσαν, δεν ηνοιξαν τα αυτιά των, να προσέξουν τα λόγιά μου και εσκλήρυναν τον τράχηλον αυτών περισσότερον από τους προγόνους των.

3Δεν είναι γραμμένο ότι στην αρχή ο Θεός  έδωσε  τα φρούτα των δέντρων και τους καρπούς και τα χόρτα για να είναι ο τροφή για πάσα σάρκα ;  αμετανόητοι έλθετε και σταθήτε ενώπιόν μου στον οίκον μου, ο οποίος φέρει το Ονομά μου, και όρθιοι να μου ειπήτε, ότι ημείς έχομεν απομακρυνθή από όλα αυτά τα βδελυρά πράγματα,
Ιερ. 7,11             Ιερ. 7,11                     εγώ σας απαντώ· μήπως δια σας ο ναός μου, ο αφιερωμένος στο Ονομά μου, εγινε σπήλαιον ληστών; Ιδού εγώ βλέπω καλά, ποίοι είσθε και τι πράττετε, λέγει ο Κύριος.
Ιερ. 7,12            

48Αλλά έχουν κάνει τον οίκο των προσευχών άντρο ληστών και αντί το καθαρό θυμίαμα  έχουν μολύνει το βωμό μου με αίμα και τρώνε τις σάρκες από τα σφάγια  8
.Αλλά εγώ σας λέω μην χύνεται αθώο αίμα και ούτε να τρώτε σάρκες. Περπατήστε δίκαια, αγαπήστε το έλεος και κάντε δικαιοσύνη  και οι ημέρες ας θα είναι πολλές επί της γης
9Το καλαμπόκι που φυτρώνει στην γη μαζί με τους άλλους σπόρους  δεν μετατρέπεται από το πνεύμα  μέσα στην σάρκα μου;Τα σταφύλια από το αμπέλι  μαζί και άλλλα φρούτα δεν μετατρέπονται από το πνεύμα μέσα στο αίμα μου;Ας είναι με αυτά τα σώματα σας και οι ψυχές σας εις ανάμνηση του Αιώνιου
10 Μέσα σε αυτά είναι εκδηλωμένη η παρουσία του Θεού σαν ουσία και σαν Ζωή στον κόσμο Εσύ θα τρως και θα πίνεις για την απαλλαγή των αμαρτιών και για αιώνια Ζωή ,για όλους όσους υπακούουν το λόγο μου
11 και τώρα υπάρχει δίπλα στην αγορά των προβάτων μια κολυμπήθρα που λέγεται Βηθεσδά  έχει πέντε σκάλες  σε αυτές κάθονται ένας μεγάλος αριθμός αρρώστων τυφλοί χωλοί  αποκαρδιωμένοι  που περιμένουν να ταραχτούν τα νερά.
12 κάθε  ορισμένο χρόνο ένα άγγελος πήγαινε κάτω μέσα στην πισίνα και τάραζε τα νερά και όποιος έμπαινε πρώτος γινόταν καλά από οποιαδήποτε ασθένεια Και ένας άνδρας ανήμπορος από την γέννηση του ήταν εκεί.
..13Και ο Ιησούς του είπε δεν θεραπεύουν τα νερά; Και αυτός του είπε ναι Κύριε αλλά δεν έχω άνθρωπο να με βάλει μέσα όταν ταράζεται το νερό και ενώ προσπαθώ να μπω κάποιος άλλος προλαβαίνει και μπαίνει μέσα Και ο Ιησούς του είπε σήκω πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα. Και αμέσως σηκώθηκε και περπάτησε .Και ήταν ημέρα  Σάββατο
14 και οι Ιουδαίοι  του είπαν  Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να μεταφέρεις το κρεβάτι σου και ο θεραπευμένος δεν είπε ότι ήταν ο Ιησούς  Και ο Ιησούς είχε απομακρυνθεί μέσα στο πλήθος.

Ομιλία XXXVII
 Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ  ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
1  Ο Ιησούς καθόταν  έξω από τον ναό και κάποιοι ήρθαν να μάθουν για την διδασκαλία του και ένας του είπε Δάσκαλε η  διδασκαλία σου τι λέει για την Ζωή;
2 Και τους είπε ευλογημένοι είναι αυτοί που  περνάνε δυσκολίες, γιατί θα τελειοποιηθούν μέσα από αυτές .Θα είναι σαν τους αγγέλους στον ουρανό και δεν θα πεθαίνουν  πια ,ούτε θα ξαναγεννιούνται γιατί ο θάνατος και η γέννηση δεν θα έχουν επάνω τους εξουσία.
3 Αυτοί που έχουν υποφέρει  και το έχουν ξεπεράσει θα είναι οι πυλώνες στο ναό του Θεού μου και θα μείνουν για πάντα εκεί, Αλήθεια σας λέω αν δεν ξαναγεννηθείς από νερό και φωτιά δεν μπορείς να δεις την Βασιλεία  του θεού.
4 και κάποιος διδάσκαλος ο Νικόδημος πήγε στον Ιησού την νύχτα από τον φόβο των Ιουδαίων και του είπε πως μπορεί να γεννηθεί ξανά κάποιος  ενώ είναι ηλικιωμένος  μπορεί να εισέλθει ξανά στην μήτρα της μητέρας του; και ο Ιησούς απάντησε ο άνεμος φυσάει και τον ακούς αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και που πάει
6 Το φώς λάμπει από τα ανατολικά και πάει προς την Δύση ο Ήλιος ανατέλλει και πάει πάλι πίσω στο σκοτάδι προς τα δυτικά. Έτσι είναι και με τον άνθρωπο  κάνει κύκλους
7Όταν έρχεται απ το  σκοτάδι είναι γιατί έχει ζήσει πριν και όταν πηγαίνει κάτω προς την δύση είναι γιατί πρέπει να ξεκουραστεί για λίγο και μετά να υπάρξει ξανά .
8 και έτσι μέσα από τις πολλές αλλαγές να τελειοποιηθεί όπως είναι γραμμένο και στο βιβλίο του Ιώβ ,Είμαι ένας περιφερόμενος που αλλάζω συνεχώς τον ένα τόπο μετά τον άλλο  και από το ένα σπίτι στο άλλο μέχρι να φτάσω στην αιώνια διαμονή μου Και ο Νικόδημος του είπε πως μπορεί να γίνουν αυτά;- Είσαι δάσκαλος του Ισραήλ και δεν τα γνωρίζεις αυτά; Αλήθεια  μιλάμε αυτά για τα οποία γνωρίζουμε και μαρτυρούμε αυτά που έχουμε δει Αν σου λέω τα γήινα και δεν πιστεύεις πως θα πιστέψεις αν σου πω για τα επουράνια Κανείς άνθρωπος δεν ανέβηκε στον ουρανό αλλά μόνον αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό Ακόμα και ο υιός –θυγατέρα που είναι στον ουρανό.


ΤΑΟ 32