Παρασκευή, 6 Μαΐου 2016

ΚΡΙΟΣ

ΚΡΙΟΣ 

ΚΡΙΟΣhttp://esoterikiastrologia.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8352.html

                                        
                                        Πλανητικοί Κυβερνήτες:
Άρης (6η Ακτίνα)
Ερμής (4η Ακτίνα)
Ουρανός (7η  Ακτίνα)Το ζώδιο του Κριού … αναφέρεται ανέκαθεν ως το πρώτο σημείου του Ζωδιακού. Από το σημείο αυτό αρχίζει ο μεγάλος τροχός την κυκλική περιστροφή του. Αυτό είναι, συνεπώς, το σημείο της έναρξης. Από κοσμική άποψη είναι το σημείο της δημιουργίας και αυτή η σκέψη υπονοείται στα λόγια της Βίβλου, τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου (Αποκάλυψη, ΧΙΙΙ, 8) και το σημείο αυτό ονομάζεται ζώδιο του Κριού ή του Αρνίου.

Στη ζωή του ανθρωπίνου όντος σημειώνει την απαρχή της πρώτης υποκειμενικής και λανθάνουσας συνείδησης της ύπαρξης και το ξεκίνημα του ανθρώπινου όντος στον κύκλο της εμπειρίας. Στη ζωή του ζηλωτή για μαθητεία υπονοεί την περίοδο του αναπροσανατολισμού και της ανανεούμενης ενσυνείδητης προσπάθειας και το ξεκίνημά του για το τελικό στάδιο της εξελικτικής ατραπού που θα τον βγάλει έξω από το ανθρώπινο βασίλειο και θα τον καταστήσει ικανό να κάνει την μετάβαση στο βασίλειο των Θεών…

Ο Κριός είναι το ζώδιο της εξερχόμενης δύναμης, της διάχυσης της θείας ενέργειας από την κεντρική θεότητα, το Θεό, ή από το ανθρώπινο ον, έναν Υιό του Θεού. Η ενέργεια αυτή διαχέεται προς δυο κατευθύνσεις (έτσι το σημείο γίνεται η γραμμή, ο Ένας γίνεται ο Πρώτος), διαχέεται προς τον κόσμο των μορφών καθώς και προς τον κόσμο της ύπαρξης ή του πνεύματος. Ένα ρεύμα ενέργειας εκφράζει την ατραπό της επιστροφής, το προχώρημα προς τα μέσα, ενώ και τα δυο μαζί απαρτίζουν τα δυο τόξα του μεγάλου κύκλου της ύπαρξης…

Αναδιοργάνωση, αναπροσανατολισμός, αναπόλωση και αναγέννηση είναι τα χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου και όλα αυτά είναι εκφράσεις της ίδιας δύναμης ζωής. Οι δυο χρήσεις αυτής της δύναμης εξαρτώνται από τη νοητική προσοχή του όντος - θείου ή ανθρώπινου - που τις χρησιμοποιεί. Είναι η ίδια δύναμη, αλλά χρησιμοποιείται κατά δυο διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με το αν ο θείος χρήστης εστιάζει την προσοχή του στο να λάβει μορφή ή στο να βαδίσει την ατραπό της απελευθέρωσης από τη μορφή.

Αιώνες και αιώνες αυτή η δύναμη της ζωής χρησιμοποιήθηκε για εγωιστικούς σκοπούς,  φιλαυτία και  ικανοποίηση της επιθυμίας. Σιγά-σιγά η ζωή της μορφής χάνει την ελκυστικότητά της, μέχρις ότου - αφού περάσει και ξαναπεράσει το ζωδιακό τροχό - ο άνθρωπος βρεθεί πάλι στον Κριό, αυτή τη φορά όμως με μια νέα θέση, ένα καινούργιο ενδιαφέρον και ένα διαφορετικό όραμα.

Είχε διατηρήσει μπροστά του την υπόσχεση ότι αφού θα είχε επιτύχει μερικούς αντικειμενικούς σκοπούς, θα μπορούσε να παύσει να ενσαρκώνεται και θα κατόρθωνε να εισέλθει στο βασίλειο των θεών. Από την εμπειρία του έμαθε κάτι από τη δική του ουσιαστική δυαδικότητα και λαχταράει να παύσει πια να ικανοποιεί την κατώτερη όψη αυτής τη δυαδικότητας για να αντιμετωπίσει την ανάγκη της ανώτερης όψης. Έτσι αρχίζει να ανταποκρίνεται σε παρορμήσεις που έρχονται από τον κόσμο των ψυχών και να οραματίζεται ομαδικούς σκοπούς και ομαδικούς στόχους. Τώρα πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τη δύναμη της ζωής με ανιδιοτέλεια και όχι για ικανοποίηση της προσωπικής του απληστίας.Οι τρεις Ωθήσεις Εναρξης στον Κριό

Τρεις ξεχωριστές παρορμήσεις χαρακτηρίζουν αυτό το ζώδιο. Υπάρχει, όπως είδαμε, η ορμή για έναρξη. Η παρόρμηση αυτή μπορεί να εκφραστεί απλώς σαν παρόρμηση για πρόσληψη μορφής και εμπλοκής μέσα στην ύλη. Μπορεί επίσης να αναστρέψει την διαδικασία και να εστιαστεί στην παρόρμηση να πετύχει απελευθέρωση από τη μορφή και ανάδυση της ψυχής από τη φυλακή της μορφικής φύσης.

Κατόπιν αυτή η παρόρμηση ακολουθείται από την παρεπόμενη ορμή για δημιουργία – εκείνη τη δραστηριότητα της Θεότητας  που καταλήγει στο σχηματισμό των κόσμων της έκφρασης και ικανοποιεί την επιθυμία της [η Θεότητα] να ενσαρκωθεί μέσα σε ένα ηλιακό σύστημα και να αρχίσει ο μεγάλος κύκλος ζωής του σύμπαντος. Μπορεί επίσης να είναι η παρόρμηση για ατομική δημιουργία, η παρόρμηση της ψυχής να πάρει ένα σώμα, ή ενός ανθρώπινου όντος να δημιουργήσει κάτι που θα είναι ιδιαίτερα δικό του.

Στις αρχαίες Ακκαδιανές μέρες το ζώδιο του Κριού ονομαζόταν το σημείο "όπου έγινε η θυσία της δικαιοσύνης" ή το ζώδιο των "πεπτωκότων αγγέλων". Οι υιοί του Θεού σπρωγμένοι από αυτή τη βασική παρόρμηση ξέπεσαν από την ανώτερή τους κατάσταση, έλαβαν μορφή, και ξεκίνησαν τον ατομικό τους κύκλο, πάνω στο Ζωδιακό.

Τρίτον βρίσκουμε την παρόρμηση για ανάσταση. Στον Κριό, ο οποίος είδε την απαρχή της μορφικής ζωής και όπου εγκαινιάστηκε το δημιουργικό έργο, αρχίζει να γίνεται αισθητή η παρόρμηση για να επιτευχθεί η ελευθερία από τη μορφή… Σ' αυτό το ζώδιο, γίνεται για πρώτη φορά αισθητός ο Δρόμος της Απελευθέρωσης και αρχίζει η δόμηση του πνευματικού σώματος… Φυσική απαρχή και πνευματική απαρχή, φυσική δημιουργία και πνευματική δημιουργία, φυσική ανάδυση και πνευματική ελευθερία. Αυτές είναι οι εναρκτήριες [μυητικές] παρορμήσεις που γίνονται αισθητές στον Κριό.
           
Είναι λοιπόν το ζώδιο, το σημείο των ισχυρών και δυναμικών ωθήσεων και των βίαιων διακυμάνσεων και των εντατικών προσπαθειών. Συχνά είναι ζώδιο αποτυχιών, αλλά πάντα τελικής επιτυχίας.
  Άθλοι του Ηρακλή, σ. 31-33[ο Κριός είναι ένα] από τα τρία ζώδια που τα σύμβολα έχουν κέρατα.... τα στριφογυριστά κέρατα προς τα κάτω του κριαριού, υποδηλώνουν την κάθοδο σε εκδήλωση, τον ενελικτικό κύκλο και την εμπειρία του Θεμελιώδους Σταυρού, ο οποίος εκφράζει τη Θέληση-για-εκδήλωση του Θεού.
                                                   Εσωτερική Αστρολογία, σ. 154...Στην κατώτατη εκδήλωσή του, ο Κριός δημιουργεί όλες εκείνες τις δραστηριότητες, τις συνθήκες και τις διαδικασίες που οδηγούν στην εκδήλωση της ψυχής με τη μεσολάβηση της μορφής, και αργότερα εκείνες τις ανώτερες δημιουργικές διεργασίες που οδηγούν την κατάλληλη στιγμή στην εκδήλωση του πνεύματος μέσω της ψυχής. Οι διαδικασίες αυτές καταδείχνουν τελικά την αληθινή φύση της τριπλότητας, την οποία σας παρουσίασα στις προηγούμενες σελίδες αυτής της πραγματείας: Ζωή - Ποιότητα - Εμφάνιση.

Ο Κριός επίσης τροφοδοτεί το ηλιακό μας σύστημα με Πυρ (Ηλεκτρικό Πυρ) και με θεία δυναμική φύση, που εμπεριέχει τις ποιότητες που τρέφουν και γαλουχούν τη θερμότητα, καθώς και με το πυρ που καίει και καταστρέφει...

Ο Κριός... στα διάφορα σημεία στη διαδρομή της Ατραπό της ζωής εξωθεί την ψυχή πάνω στο φλεγόμενο έδαφος και την υποβάλλει σε μια εξαγνιστική διαδικασία κατά την ενσάρκωση. Μέσω του ελάσσονος πυρός του νου οι "ζούγκλες της εμπειρίας πυρπολούνται και αναλύονται σε φλόγες και τότε η Ατραπός αποκαλύπτεται και επιτυγχάνεται η ανεμπόδιστη όραση". (Αρχαίο Σχόλιο)

Μέσα από τις πύρινες διεργασίες της μάχης και του πολέμου, στις οποίες υποβάλλεται το άτομο κάτω από την επιρροή του πλανητικού κυβερνήτη, του Άρη, του Θεού του Πολέμου, λαμβάνει χώρα η αναγκαία κάθαρση. Ο ίδιος εξαγνισμός, αλλά αυτή τη φορά μέσω του οράματος, επέρχεται στον αναπτυγμένο άνθρωπο μέσω της δραστηριότητας του υποκειμενικού κυβερνήτη, του πλανήτη Ερμή, ο οποίος είναι η αρχή που διαφωτίζει και απελευθερώνει το νου, κατευθύνει το δρόμο του ανθρώπου μέσα στη ζωή και του επιτρέπει να αντιληφθεί το θείο Σχέδιο που βρίσκεται πίσω από όλες τις πύρινες εμπειρίες του.
                                           Εσωτερική Αστρολογία, σ. 95-96


ΚΡΙΟΣ:    Πλανητικοί Κυβερνήτες και Ακτινικές Επιδράσεις
                       
Ορθόδοξος Κυβερνήτης    -    Άρης (6η Ακτίνα)
                        Εσωτερικός Κυβερνήτης   -    Ερμής (4η Ακτίνα)
                        Ιεραρχικός Κυβερνήτης     -    Ουρανός (7η Ακτίνα)

Σε σχέση με τον Κριό, που κατά κύριο λόγο εκφράζει ή είναι ο κύριος παράγοντας της πρώτης Ακτίνας της Θέλησης ή Δύναμης, την ακτίνα του καταστροφέα, θα πρέπει να πούμε ότι η ενέργεια της πρώτης ακτίνας έρχεται από το θείο Πρωτότυπο στη Μεγάλη Άρκτο, που μετουσιώνεται σε δύναμη και δραστηριότητα του πλανητικού Λόγου της πρώτης Ακτίνας, και λειτουργεί ως η τριπλή Του δραστηριότητα υπό την καθοδήγηση των τριών πλανητικών κυβερνητών - του Άρη, του Ερμή και του Ουρανού.

Ο Αρης ενσωματώνει την δύναμη της έκτης ακτίνας που οδηγεί στον ιδεαλισμό, συχνά σε καταστροφικό φανατισμό, πάλη, σύγκρουση, πόλεμο, προσπάθεια και εξέλιξη...

Ο Ερμής, που ενσωματώνει την ενέργεια της τέταρτης ακτίνας, μεταφέρει τελικά τον άνθρωπο γύρω από τον τροχό της ζωής και με τη μεσολάβηση της σύγκρουσης, τον κάνει ικανό να φθάσει στην αρμονία. Ο Ερμής φωτίζει το νου και μεσολαβεί ανάμεσα στην ψυχή και την προσωπικότητα, όντας ο Αγγελιαφόρος των Θεών. Αυτή η διαμεσολάβηση προκαλεί στην αρχή μια αναπόφευκτη αντιπαράθεση ανάμεσα στα ζεύγη των αντιθέτων και μια παρατεταμένη διαμάχη. Αυτή η διαμάχη καταλήγει τελικά σε νίκη και στη διάλυση της πλάνης μέσα από τη φώτιση του κατώτερου νου...

Ο Ουρανός ενσωματώνει την ενέργεια της έβδομης ακτίνας και το έργο του είναι ανάλογο με εκείνο του Ερμή, γιατί η έβδομη ακτίνα είναι η ακτίνα που σχετίζει το πνεύμα και την ύλη και συνδέει το ηλεκτρικό πυρ, με το πυρ δια της τριβής, προκαλώντας έτσι την εκδήλωση. Ο Ουρανός στα τελικά στάδια της Ατραπού, οδηγεί την ψυχή στο φλεγόμενο έδαφος, όπου το πυρ του Κριού και τα πυρά που γεννιούνται από τη δυναμικότητα του Ουρανού παράγουν την διάπυρη θερμότητα του τελικού φλεγόμενου εδάφους. Από αυτό το έδαφος πρέπει τελικά να περάσει ο μυημένος.
                                                      Εσωτερική Αστρολογία, σ. 99-100Πολικά Αντίθετα: (Κριός – Ζυγός)

Κριός-Ζυγός. - Ασταθείς εμβρυακές ενάρξεις που οδηγούν στην εξισορρόπηση  της κατώτερης ψυχικής φύσης και στην έκφρασή της μέσα από τη μορφή. Εμβρυακή επιθυμία για έκφραση που ολοκληρώνεται στο πάθος της ευχαρίστησης. Η κατώτερη αγάπη ελέγχει.                        
[Στη συνηθισμένη ανθρωπότητα
 ο Τροχός γυρνά δεξιόστροφα]
                                                      Εσωτερική Αστρολογία, σ. 337Ζυγός-Κριός. - Η ισορροπία που επιτεύχθηκε, στο σημείο της ηρεμίας, προσφέρει τη νοητική ώθηση για έλεγχο από την ψυχή. Το πάθος μετουσιώνεται σε αγάπη και η αρχική επιθυμία του Κριού γίνεται η πλήρης έκφραση της αγάπης- σοφίας. Η επιθυμία για εκδήλωση γίνεται η έφεση για ύπαρξη.
            [Στην περίπτωση του Μαθητή και του Μυημένου
             ο Τροχός γυρνά αριστερόστροφα].
                                                      Εσωτερική Αστρολογία, σ. 338ΚΡΙΟΣ -  Τονικές Λέξεις

           1.   Η λέξη της προσωπικότητας:
            "Και ο Λόγος είπε: Ας αναζητηθεί ξανά η μορφή".

            2.   Η λέξη της ψυχής:
             "Προβάλλω, και από το πεδίο του νου, κυβερνώ".

Η εμπειρία οδηγεί στην εξουσία και σ’ αυτό το ζώδιο ο άνθρωπος που ενσωματώνει δύναμη της πρώτης ακτίνας, αναπτύσσει την ικανότητα να οργανώνει, να ελέγχει τις δυνάμεις και ειδικότερα την ενέργεια του θανάτου, τη δύναμη της καταστροφής που εφαρμόζεται με αγάπη, να κυριαρχεί στις μάζες, να συνεργάζεται με το σχέδιο και να ασκεί συνετά τη Θέληση, καθοδηγώντας και κατευθύνοντας ορθά τις πλανητικές υποθέσεις.
                                                            Εσωτερική Αστρολογία, σ. 108

           
Ένα από τα πρώτα μαθήματα που πρέπει να μάθει κάθε αρχάριος, είναι η τεράστια δύναμη που χειρίζεται νοητικά και το μέγεθος της βλάβης που μπορεί να προξενήσει στους διπλανούς του και στο περιβάλλον του, με τα αποκυήματα των φοράδων του νου του. Το πρώτο πράγμα που έχει να μάθει είναι η ορθή χρήση του νου και το  πρώτο που έχει να κάνει είναι να αιχμαλωτίσει αυτή τη θηλυκή όψη του νου και να προσέξει να μην εκτρέφει πλέον άλογα πολέμου.

Κάθε επίδοξος Ηρακλής μπορεί εύκολα να διαπιστώσει ότι κατέχει αυτές τις καταστρεπτικές φοράδες, αν έστω και για μια ημέρα δώσει μεγάλη προσοχή στις σκέψεις του και στα λόγια που εκστομίζει, γιατί οι λέξεις είναι πάντοτε αποτέλεσμα σκέψης. Γρήγορα θα ανακαλύψει ότι ο εγωισμός, η ιδιοτέλεια, η αγένεια, η ροπή στο κουτσομπολιό και η επίκριση αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου της σκέψης του και ότι οι νεαρές φοράδες στο νου του γονιμοποιούνται σταθερά από την ιδιοτέλεια και την πλάνη.

Αντί αυτές οι νεαρές φοράδες να γεννούν ιδέες και διανοήματα που προέρχονται από το βασίλειο της ψυχής και αντί να γονιμοποιούνται από την πνευματική περιοχή, γίνονται γονείς λαθών, σφαλμάτων και σκληρότητας, που προέρχονται από την κατώτερη όψη της ανθρώπινης φύσης.
                                                              Αθλοι του Ηρακλή, σ. 37


    (Τα αναφερόμενα βιβλία είναι της Αλίκη Μπέιλη)

ΤΑΥΡΟΣ

 http://esoterikiastrologia.blogspot.gr/2010/09/blog-post_1490.html

                                          
                                           Πλανητικοί Κυβερνήτες: 
                                           Αφροδίτη (5η ακτίνα) 
     Ήφαιστος (1η ακτίνα)
        -τόσο εσωτερικός όσο και ιεραρχικός.
           
...[Ένα από] τα τρία ζώδια στα οποία τα ζώα είναι κερασφόρα:... τα δυο ανυψωμένα κέρατα του Ταύρου με τον κύκλο από κάτω, που απεικονίζει την ώθηση του ανθρώπου, ο Ταύρος του Θεού, με στόχο τη φώτιση και την απαλλαγή της ψυχής από τα δεσμά, όπου τα δυο κέρατα (η δυαδικότητα) περιφρουρούν τον "οφθαλμό του φωτός" στο κέντρο του μετώπου του Ταύρου: αυτός δεν είναι άλλος από τον "μονό οφθαλμό", που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη, ο οποίος καθιστά "όλο το σώμα φωτεινό".
                                                      Εσωτερική Αστρολογία, σ. 154Το "μάτι του ταύρου" στον Ταύρο, ο λαμπρός σταθερός αστέρας Αλδεβαράν, είναι ένας από τους λόγους που ο αστερισμός αυτός θεωρείται ότι δίνει φώτιση. Στις αρχαίες ημέρες ονομαζόταν οδηγός αστήρ των ουρανών και ο Ταύρος πάντοτε συνδεόταν με το φως και επομένως με το Χριστό, που αποκάλεσε τον εαυτό Του, το Φως του Κόσμου. Φως, φώτιση και ήχος, ως έκφραση της δημιουργικής δύναμης - αυτές είναι οι τρεις βασικές ιδέες που συνδέονται μ’ αυτόν τον αστερισμό.

            Ο "Διερμηνέας της Θείας Φωνής", όπως ονομάζονταν στην αρχαία Αίγυπτο ο Ταύρος, μπορεί να παραφραστεί και στη χριστιανική ορολογία να ονομαστεί "ο Λόγος που έγινε σάρκα". Είναι μια ενδιαφέρουσα φωτεινή πλευρά στη δύναμη των εκφράσεων του Ζωδιακού, αν αναλογιστούμε ότι ο  οφθαλμός  του Ταύρου αντιστοιχεί σε φανό, αλλά καθώς και στην παπική βούλα (bull), ή τα παπικά θέσφατα που θεωρούντο διερμηνείς της Φωνής του Θεού….
                                                                  Άθλοι του Ηρακλή, σ. 44-45...Ο Ταύρος είναι το σύμβολο της επιθυμίας σε όλες τις φάσεις της. Είτε πρόκειται για τον άνθρωπο που τον σέρνει η επιθυμία, είτε για το μαθητή που σπρώχνεται στην ατραπό της επιστροφής από την ώθηση της έφεσης, είτε για το μυημένο που διακατέχεται από τη θέληση για συνεργασία με το Σχέδιο, σε κάθε περίπτωση ανταποκρίνεται στην πιο ισχυρή εκδήλωση μιας ελάχιστα γνωστής και κατανοητής όψης της θειότητας, στην οποία δίνουμε ανεπαρκώς το όνομα η Θέληση του Θεού.
                                                      Εσωτερική Αστρολογία,  370-371Εδώ ταιριάζει να σημειωθεί ότι ο Μίνωας, ο Βασιλιάς της Κρήτης, στον οποίο ανήκε ο ιερός Ταύρος, κατείχε επίσης το Λαβύρινθο, όπου ζούσε ο Μινώταυρος. Ο λαβύρινθος ήταν ανέκαθεν το σύμβολο της μεγάλης πλάνης. Στα Αγγλικά η λέξη "λαβύρινθος" προέρχεται από μια παλιά αγγλική λέξη (maze) που σημαίνει φέρω σε αμηχανία, προκαλώ σύγχυση, σαστίζω, περιπλέκω. Το νησί της Κρήτης με το Λαβύρινθο και τον Ταύρο είναι ένα εξαιρετικό σύμβολο της μεγάλης πλάνης. Ηταν διαχωρισμένο από την ηπειρωτική χώρα. Η πλάνη και το μπέρδεμα αποτελούν χαρακτηριστικά του ξεχωριστού εαυτού, αλλά όχι και της ψυχής πάνω στο δικό της πεδίο, καθώς βασίλειο δικό της είναι αυτά που αποτελούν ομαδικές πραγματικότητες και παγκόσμιες αλήθειες.
                                                                   Άθλοι του Ηρακλή, σ. 55…Όπως ακριβώς για τον πλανήτη μας ως σύνολο, έρχεται σε εκδήλωση η Υδροχοϊκή Εποχή, φέρνοντας μαζί της την επίγνωση αυτού που είναι οικουμενικό αλλά και νέους τρόπους έκφρασης της σύνθεσης των ανθρώπινων ενδιαφερόντων και της παγκόσμιας θρησκείας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι και σε ότι αφορά την ανθρωπότητα, τον παγκόσμιος μαθητής, αυτή αρχίζει να έρχεται κάτω από την επιρροή του Ταύρου. Και ακριβώς αυτή η επίδραση τούτη τη φορά θα προκαλέσει την αναστροφή του τροχού της ζωής ως προς εκείνους από την ανθρώπινη οικογένεια που είναι έτοιμοι (και ο αριθμός τους τώρα πιο είναι πολύ μεγάλος).

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και τα αποτελέσματα είναι αναπόφευκτα και δεν μπορούν να αποτραπούν. Το μεγάλο ερώτημα είναι: Αυτή η επίδραση του Ταύρου που αυξάνει από τις εισερχόμενες ενέργειες της Σαμπάλλα, θα προκαλέσει τη φωτεινή πλημμυρίδα φωτός και φώτισης της οποίας ο Ταύρος είναι ο θεματοφύλακάς, ή απλώς θα αναμοχλεύσει την επιθυμία, θα αυξήσει τον εγωισμό και θα φουντώσει την ιδιοτέλεια, αντί να  θρέψει το όραμα και τη μύηση;...

Καμιά απ' αυτές τις επιδράσεις – του Ταύρου και του Υδροχόου  - δεν μπορεί να αποφευχθεί. Όπως θα δείτε, όταν θα μελετήσουμε την ανάλυση αυτού του ζωδίου και φθάσουμε να εξετάσουμε τους κυβερνήτες του, ο Ταύρος σφυρηλατεί τα όργανα της δημιουργικής ζωής ή της καταστροφής, σφυρηλατεί τις αλυσίδες που σκλαβώνουν ή δημιουργεί το κλειδί που ξεκλειδώνει το μυστήριο της ζωής. Αυτή ακριβώς η διαδικασία της σφυρηλάτησης, αλλά και συνακόλουθη της θυμαπάτη, παρατηρείται αυτό τον καιρό με έναν εξαιρετικά  έντονο τρόπο. 
                                                        Εσωτερική Αστρολογία, σ. 374-375Ο εσωτερικός κυβερνήτης του Ταύρου είναι ο Ήφαιστος, ο σφυρηλάτης του μετάλλου.....
                                                            Εσωτερική Αστρολογία, σ. 385Ο Ήφαιστος ελέγχει το αμόνι της διαδικασίας του χρόνου και καταφέρνει το χτύπημα που δίνει το επιθυμητό σχήμα στο μέταλλο, κι αυτό ισχύει σήμερα όσο ποτέ άλλοτε...

...Το σημείο του [Ταύρου] είναι ένα ζώδιο σύνθεσης με την έννοια ότι φέρνει την έκφραση πάνω στο φυσικό πεδίο μιας συγκεκριμένης ώθησης εσωτερικής φύσεως. Αυτό γίνεται επειδή η βασική του ιδιότητα εκδηλώνεται ως επιθυμία στη μάζα των ανθρώπων και ως θέληση ή διευθυνόμενος σκοπός στο μαθητή ή το μυημένο. Εκδηλώνεται σαν ισχυρογνωμοσύνη στο μέσο άνθρωπο (και αυτή είναι κυριολεκτικά πεισματική προσκόλληση στους σκοπούς της προσωπικότητας) ή σαν θέληση που εκφράζεται με νοημοσύνη - που κινητοποιείται από την ώθηση της αγάπης - στον αναπτυγμένο άνθρωπο. Αυτό υπονοεί προσκόλληση στο σκοπό της ψυχής.

Οι άνθρωποι που είναι Ταύροι από τη φύση τους ή από γενέθλια τάση, καλά θα κάνουν να εξετάσουν αυτή τη δήλωση και να ελέγξουν στις δραστηριότητες που τους χαρακτηρίζουν με το ερώτημα: Η τωρινή μου στάση, η εργασία μου και οι επιδιώξεις μου διακατέχονται από τις επιθυμίες της προσωπικότητας, ή εργάζομαι και κάνω σχέδια υπό την ευθεία ώθηση και παρόρμηση της ψυχής μου; Αυτό θα δώσει τη βασική νότα όλων των προβλημάτων στον Ταύρο.
                                                 Εσωτερική Αστρολογία, σ. 375-376ΤΑΥΡΟΣ - Πλανητικοί Κυβερνήτες και Ακτινικές Επιδράσεις

Παραδοσιακός Κυβερνήτης                - Αφροδίτη (5η Ακτίνα)
Εσωτερικός Κυβερνήτης        - Ήφαιστος (1η Ακτίνα)
Ιεραρχικός Κυβερνήτης          - Ήφαιστος (1η Ακτίνα)

Η Αφροδίτη κυβερνά τον Ταύρο… και είναι η πηγή της σκεπτόμενης διάνοιας που δρα είτε μέσω επιθυμίας (στα πρώιμα στάδια) είτε την αγάπη (στα μεταγενέστερα στάδια). Στον Ταύρο αυτό σημαίνει ότι ο νους εκφράζεται μέσω νοήμονος επιθυμίας, γιατί αυτός είναι ο στόχος της γνώσης για το συνηθισμένο άνθρωπο.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 244
           

Ήφαιστος: Όταν φθάνουμε να εξετάσουμε τον εσωτερικό κυβερνήτη του Ταύρου, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τον Ήφαιστο, έναν από τους καλυμμένους και κρυμμένους πλανήτες και που, επομένως, είναι ελάχιστα γνωστός ή κατανοητός. Αναφέρθηκα προηγουμένως στον Ήφαιστο ως τον Σχεδιαστή της θείας έκφρασης. Με μια περίεργη έννοια η ενέργεια που διαχύνεται από τον Ήφαιστο βασικά είναι η δύναμη και η ισχύς που θέτει σε κίνηση την παγκόσμια εξελικτική διαδικασία. Ενσωματώνει επίσης την ενέργεια της πρώτης ακτίνας, εκείνη τη δύναμη που μυεί / εγκαινιάζει ή αρχίζει αλλά και  εκείνη που καταστρέφει, κι επιφέρει το θάνατο της μορφής με σκοπό να απελευθερωθεί η ψυχή.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 392Οι δυο ακτίνες που επηρεάζουν άμεσα αυτό το ζώδιο είναι, όπως έχουμε δει, η πέμπτη (μέσα από την Αφροδίτη) και η πρώτη (μέσα από τον Ήφαιστο). Αυτές οι δυο, όταν τις δούμε σε συνδυασμό με τη Γη, (η οποία είναι μια έκφραση της τρίτης ακτίνας) δείχνουν έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό ακτίνων, γιατί όλες τους είναι πάνω στη γραμμή της Ενέργειας της Πρώτης Ακτίνας…

Αυτός ο συνδυασμός αυξάνει τρομακτικά το ήδη δύσκολο έργο του υποκειμένου του Ταύρου. Η δεύτερη ακτίνα, της Αγάπης Σοφίας, εμφανίζεται μονάχα έμμεσα, αλλά και  η δευτερεύουσα γραμμή των ενεργειών της [ακτίνες  4 και 6] και συνεπώς η αγάπη και η σοφία συχνά λείπουν κατά αξιοπρόσεκτο τρόπο από το πρόσωπο που γεννήθηκε σε αυτό το ζώδιο.

Ένας τέτοιος άνθρωπος θα αγαπά, υπολήπτεται και σέβεται τον εαυτό του υπερβολικά, αλλά και θα έχει έντονη εγωιστική επικέντρωση ή εστίαση στην προσωπικότητα. Θα είναι νοήμων αλλά όχι σοφός. Με έφεση, αλλά την ίδια στιγμή πεισματάρης και άκαμπτος, έτσι ώστε η έφεσή του να μην τον οδηγεί πολύ μακριά ούτε πολύ γρήγορα. Θα κινείται σπασμωδικά και με βίαια ξεσπάσματα. Η σταθερή μετρημένη πρόοδος πάνω στην Ατραπό είναι πολύ δύσκολη γι' αυτόν. Το βρίσκει δύσκολο να εφαρμόσει πρακτικά τη γνώση που κέρδισε. Συνήθως παραμένει γι αυτόν ένα νοητικό απόκτημα και όχι μια πρακτική εμπειρία.

Θα έχει σχεδόν επώδυνα επίγνωση της δυαδικότητας, αλλά αντί να κάνει μια προσπάθεια για ενότητα, συχνά προκαλεί μια σταθερή και στατική καταπίεση. Θα είναι καταστροφικός, επειδή είναι "ξεροκέφαλος" και επειδή επικρατεί η όψη της σφύρας του Ηφαίστου. Επειδή ως ένα βαθμό διαθέτει φως - η δύναμη που έχει να είναι καταστροφικός με αυτόν τον τρόπο, θα τον καταπιέζει.

Χρειάζεται να κατανοήσει την πνευματική πλευρά της Αφροδίτης που δίνει έμφαση στο ότι ο Υιός του Θεού που είναι Υιός του νου είναι το όργανο της αγάπης του Θεού. Συνεπώς πρέπει να μάθει να μετουσιώνει τη γνώση σε σοφία. Πρέπει να ξεπεράσει την καταστροφική πλευρά του Ηφαίστου και επομένως της πρώτης ακτίνας. Πρέπει να εργαστεί ως "πλάστης ψυχών" συμπεριλαμβανομένης και της δικής του. Πρέπει να στοχεύει για καθαρή όραση, αγνή και χαρούμενη θέληση και θάνατο της προσωπικής επιθυμίας. Αυτός είναι ο σκοπός του μαθητή που είναι Ταύρος.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 393-394Πολικά Αντίθετα: Ταύρος - Σκορπιός

Ταύρος-Σκορπιός. - Πανίσχυρη εστιασμένη κατώτερη επιθυμία που οδηγεί στο θάνατο και τη συντριβή. Ο θρίαμβος της κατώτερης φύσης που καταλήγει στην αφύπνιση, στον κορεσμό και στο θάνατο. Ο άνθρωπος είναι φυλακισμένος στην επιθυμία και τη στιγμή της ολοκλήρωσης γνωρίζει τη φυλακή του.
[Για τη συνηθισμένη ανθρωπότητα στον Τροχό που στρέφεται δεξιόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 337

Σκορπιός-Ταύρος. - Η τελική νίκη της ψυχής πάνω στη μορφή. Ο θάνατος και το σκοτάδι αναδεικνύονται σε ζωή και φως, ως αποτέλεσμα αυτής της ενεργειακής σχέσης. Η σκοτεινή νύχτα της ψυχής γίνεται ακτινοβόλος ήλιος.
[Για το Μαθητή και Μυημένο στον Τροχό που γυρνά αριστερόστροφα]
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 338Η επιθυμία στον Ταύρο γίνεται πνευματική έφεση στο Σκορπιό. Το σκοτάδι της εμπειρίας στο Σκορπιό γίνεται φώτιση στον Ταύρο, γιατί δεν πρέπει ποτέ να ξεχνιέται ότι όπου σχετίζονται τα ζεύγη των αντιθέτων κερδίζουν και ωφελούν το ένα το άλλο, γιατί υπάρχει μια άμεση γραμμή δύναμης και επαφής ανάμεσα στα δυο. Αυτό είναι ένα γεγονός που σπάνια αναγνωρίζεται.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 209Μέσα από τους άλλους τρεις βραχίονες του Σταθερού Σταυρού και τα τρία ρεύματα της θείας τους ενέργειας, η δύναμη της αγάπης μπορεί να δράσει έμμεσα πάνω στο άτομο που γεννήθηκε στον Ταύρο. Οι κυβερνήτες σε δυο απ' αυτά τα ζώδια, του Λέοντα και του Σκορπιού, περιλαμβάνουν τον Ήλιο (δεύτερη ακτίνα), τον Άρη (έκτη ακτίνα) και τον Ερμή (τέταρτη ακτίνα).
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 395ΤΑΥΡΟΣ – Τονικές Λέξεις

1. Η λέξη της προσωπικότητας: 
"Ο Αγώνας ας είναι ακατάπαυστος."

            2. Η λέξη της ψυχής:
            "Βλέπω και όταν ο Οφθαλμός ανοίξει, όλα είναι φως."Οι βασικοί τόνοι αυτού του ζωδίου είναι όπως συνήθως, σαφείς στη σημασία τους. Ο ένας δηλώνει τον τόνο της μορφικής όψης, "Ο αγώνας ας είναι ακατάπαυστος". Η Λέξη της μορφής είναι να λάβει, να αδράξει και να κυνηγήσει σθεναρά αυτό που είναι επιθυμητό.

Η Λέξη της ψυχής είναι, "Βλέπω και όταν ο Οφθαλμός ανοίξει, όλα είναι φως". Το μάτι του κοσμικού Ταύρου του Θεού είναι ανοιχτό και απ' αυτό διαχύνεται φως ακτινοβόλα πάνω στους υιούς των ανθρώπων. Παρόμοια και ο οφθαλμός της ματιάς του ανθρώπου θα πρέπει να ανοίξει, σε ανταποκρινόμενος σε αυτό το κοσμικό φως. Έτσι  η νίκη είναι αναπότρεπτη, γιατί η δυναμικότητα της κοσμικής ενέργειας έγκαιρα και αλάνθαστα θα αντικαταστήσει και θα αναπροσανατολίσει την ενέργεια της ανθρωπότητας.
Εσωτερική Αστρολογία, σ. 402-403


                                          

ΤΑΟ 32