Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Τα θαύματα που ελέγχονται από τον Χριστό

Τα θαύματα που ελέγχονται από τον Χριστό είναι επιλεκτικά μόνο στο ότι κατευθύνονται προς αυτούς που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για τον ΕΑΥΤΟ τους.
Αυτοί που έχουν δεχτεί το θαύμα με θεραπευμένη την αντίληψη τους πλέον είναι σίγουρο ότι θα το μεταδώσουν και στους άλλους έτσι μια πολύ ισχυρή αλυσίδα επανόρθωσης δημιουργείται
Ο Χριστικός έλεγχος δεν υπολογίζει καθόλου το ΜΕΓΕΘΟΣ του θαύματος διότι η αντίληψη του μεγέθους υπάρχει μόνο στο επίπεδο που είναι μη πραγματικό
Το Θαύμα έχει σκοπό να αποκαταστήσει την αλήθεια και δεν θα ήταν χρήσιμό εάν συνδεόταν με τους νόμους που συνδέεται και το λάθος που έχει σαν στόχο να διορθώσει, μόνο ο άνθρωπος κάνει αυτό το λάθος .Είναι ένα παράδειγμα της ανόητης επιμονής που τα δικά του πιστεύω έχουν προκαλέσει
Η δύναμη και η ισχύς της δημιουργικής θέλησης του ανθρώπου πρέπει να γίνει κατανοητή προκειμένου να γίνει κατανοητή η έννοια της άρνησης της ΑΛΗΘΕΙΑΣ ( ΘΕΟΥ) και έτσι να εκτιμηθεί και να εγκαταλειφθεί
Η άρνηση της ΑΛΗΘΕΙΑΣ (ΘΕΟΥ) δεν είναι απλή αρνητικότητα Είναι μια συνειδητή λάθος δημιουργία κατ ανάγκη πιστευτή από τον δημιουργό της .Ώμος δεν υπάρχει καθόλου στην αληθινή δημιουργία .
Urtext Miracles And Mental Illness
Μετ. γιώτα σούλη

ΤΑΟ 32