Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Μ.Θ ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ317

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ Μ.Θ  ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ317

Όπως όλες οι πραγματείες γύρω από την εξέλιξη του ανθρώπου στην μακριά πορεία του από την ζωική του υπόσταση στην πνευματική έτσι και τα Μαθήματα θαυμάτων είναι πολυεπίπεδα. Τα πρώτα μαθήματα είναι ψυχολογικού χαρακτήρα και έχουν σκοπό να βοηθήσουν τον αρχάριο να γνωρίσει τον κατώτερο εαυτό η εγώ . Στην συνέχεια παρατηρείται μια αλλαγή στην αντίληψη που συνεχίζεται μέχρι την αλλαγή της πρώιμης λανθασμένης αντίληψης σε ορθή αντίληψη και στην συνέχεια σε θεϊκή γνώση μέσα από μια σταδιακή ψυχική εξέλιξη που αποκαλούνται από τα αρχαία χρόνια μυήσεις.


Η ανθρώπινη ψυχή αφού έχει διανύσει τον δύσκολο δρόμο μέσα στην ύλη συνειδητοποιεί ότι όσο είναι σκλάβος του χρόνου θα είναι υποταγμένη στην ανθρώπινη μοίρα τότε έρχεται σε κατανόηση του σκοπού της ζωής και αποφασίζει να  εκπληρώσει το μέρος της στο ρόλο της απελευθέρωσης. Αυτό είναι Ένα  αρχικό μυητικό στάδιο που σταδιακά θα οδηγήσει στην Αναγέννηση  
 ΙΩΑΝΝ 3-5Απήντησεν ο Ιησούς· “αληθώς σου λέγω, ότι εάν δεν αναγεννηθεί κανείς πνευματικώς από το νερό του βαπτίσματος και από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δεν ημπορεί να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. 

 Η  ψυχή ποτέ δεν αποκόπηκε εντελώς από την πυγή της. Η γήινη υπόσταση της συνδέεται με την ανώτερη πνευματική τριάδα με ενεργειακά νήματα .Όταν ο άνθρωπος έλθει σε επίγνωση συνειδητοποιεί  την  πνευματική του υπόσταση ενδυναμώνει τα νήματα από κάτω προς τα επάνω ,αλλά και  η ανώτερη τριάδα απλώνει τα ενεργειακά της νήματα και συναντώνται στην μέση της ατραπού  που γεφυρώνει τον γήινο με τον Θεϊκό άνθρωπο μέσω της γέφυρας (Ανταχκάρανα) και εφελκόμενος από την θύμηση του Πατέρα    ταυτίζεται με τον Εαυτό .Αυτή η μύηση χαρακτηρίζεται από την ρύση του Ιησού Εγώ και ο Πατέρας είμαστε  ΈΝΑ,

Το θαύμα* όμως είναι ήδη εδώ το σχέδιο που έχει ορισθεί από τον Πατέρα δεν έπαψε ποτέ να λειτουργεί και με διορθωμένη πλέον την αντίληψη βλέπει να απλώνεται μπροστά της το ένα Ουράνιο επίπεδο μετά το άλλο. Ο Δρόμος είναι ανοιχτός  και είναι θέμα αντίληψης  πλέον να φθάσει στην Γνώση των Ουράνιων πεδίων και στις μυήσεις .**

Ερμηνευτικά σχόλια
* Το θαύμα είναι   Η αλλαγή της αντίληψης από λανθασμένη σε ορθή αντίληψη.

**Κάθε αλλαγή νοητικής κατάστασης  αναφέρεται στον εσωτερισμό ως μύηση. Παρακολουθώντας το Νοητικό και συναισθηματικό μας  θα ανακαλύπτουμε την εξέλιξη μας  και την αλλαγή της συνείδησης μας καθώς εξελίσσεται****ΙΩΑΝΝ 3-5 Απήντησεν ο Ιησούς· “αληθώς σου λέγω, ότι εάν δεν αναγεννηθεί κανείς πνευματικώς από το νερό του βαπτίσματος 
 και από την χάριν του Αγίου Πνεύματος, δεν ημπορεί να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού. (Το νερό συμβολίζει την κάθαρση του κατώτερου συναισθηματικο)


Ακολουθώ τον δρόμο που έχει οριστεί για μένα. άσκηση 317 μετ χ τσιντέα

Έχω μια ιδιαίτερη θέση να πληρώσω ∙ ένα ρόλο για μένα μόνο. Η σωτηρία περιμένει μέχρι να αναλάβω αυτό το ρόλο με δική μου επιλογή. Μέχρι να κάνω αυτή την επιλογή, είμαι σκλάβος του χρόνου και της ανθρώπινης μοίρας. Αλλά όταν με προθυμία και χαρά ακολουθήσω τον δρόμο που το σχέδιο του Πατέρα μου όρισε για μένα, τότε θα αναγνωρίσω ότι η σωτηρία είναι ήδη εδώ, έχει ήδη δοθεί στους αδελφούς μου και είναι ήδη και δική μου. Αλλά όταν με προθυμία και χαρά ακολουθήσω τον δρόμο που το σχέδιο του Πατέρα μου όρισε για μένα, τότε θα αναγνωρίσω ότι η σωτηρία είναι ήδη εδώ, έχει ήδη δοθεί στους αδελφούς μου και είναι ήδη και δική μου.

. Πατέρα, Τον δρόμος σου Διαλέγω σήμερα. Εκεί που με οδηγεί επιλέγω να πάω ∙ αυτό που θα ήθελε να κάνω επιλέγω να κάνω. Ο δρόμος Σου είναι βέβαιος, και το τέλος ασφαλές.
 Η δική Σου θύμηση περιμένει εκεί. Και όλες μου οι θλίψεις τελειώνουν μέσα στο αγκάλιασμά Σου, που έχεις υποσχεθεί στον Υιό Σου, που νόμιζε εσφαλμένα ότι είχε απομακρυνθεί από την σίγουρη προστασία στης στοργικής Αγκαλιάς Σου.


The blogger giota souli

  


ΜΙΧΑΗΛ ΑΙΒΑΝΧΩΦ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ 316

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΜΥΗΣΕΙΣ

Θα έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι  λαμβάνουμε σκέψεις που έρχονται από κάπου έξω από τον εγκέφαλό μας και που άνθρωποι που είναι στο ίδιο ενεργειακό ρεύμα το λαμβάνουν και αυτοί .
Στα  Ευαγγέλια έχουμε την ίδια αναφορά όταν λέει Ότι το πνεύμα συμμαρτυρεί.

Ο σκέψεις μας δεν ανήκουν μόνο σε εμάς διότι τις μοιραζόμαστε με ανθρώπους σε όλο τον πλανήτη καλό δε είναι να προσέχουμε αυτές τις σκέψεις που κάνουμε

Οι καλές σκέψεις  πλημυρίζουν  όσους τις λαμβάνουν  με κύματα Αγάπης  τους σηκώνουν σε μια  ανώτερη συνειδησιακή κατάσταση και  απολαμβάνουν τα δώρα του Ουράνιου πεδίου

Ο νους που έχει τεθεί στην υπηρεσία του γήινου μέρους του ανθρώπου σταδιακά απαλλάσσεται από την επιρροή  των κατώτερων σκέψεων και συναισθημάτων και  η κατώτερη τετράδα ( κατώτερο νοητικό και συναισθηματικό καθώς και το ζωικό  με την δύναμη της ζωής ) τείνει να ομοιάσει   στην  σκέψη στην θέληση και την Αγάπη της ανώτερη ς τριάδας.

Κάθε αλλαγή νοητικής κατάστασης  αναφέρεται στον εσωτερισμό ως μύηση. Παρακολουθώντας το Νοητικό και συναισθηματικό μας  θα ανακαλύπτουμε την εξέλιξη μας  και την αλλαγή της συνείδησης

Ερμηνεία
Γιώτα Σούλη

Η ΟΜΆΔΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΙΠ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΗΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ souli.giota1 η 
yotasouli@gmail.com


The blogger giota souli

ΜΑΘΗΜΑ 316

Όλα τα δώρα που δίνω στους αδελφούς μου είναι δικά μου.

Όπως κάθε δώρο που δίνουν οι αδελφοί μου είναι δικό μου, έτσι και κάθε δώρο που δίνω εγώ ανήκει σε μένα. Το κάθε ένα επιτρέπει σε ένα λάθος από το παρελθόν να φύγει, και να μην αφήσει καμία σκιά πάνω στον άγιο νου που αγαπά ο Πατέρας μου. Η χάρη Του μου δίνεται σε κάθε δώρο που έχει λάβει ένας αδελφός μέσα σε όλο το χρόνο, και πέρα από αυτόν. Το σπίτι των θησαυρών μου είναι γεμάτο, και άγγελοι προσέχουν τις ανοιχτές του πόρτες ώστε κανένα δώρο να μην χαθεί, και μόνο περισσότερα να προστεθούν. Ας έρθω εκεί όπου βρίσκονται οι θησαυροί μου, και ας εισέλθω εκεί όπου είμαι αληθινά καλοδεχούμενος και στο σπίτι μου, ανάμεσα στα δώρα που μου έχει δώσει ο Θεός.

Πατέρα, θέλω να δεχτώ τα δώρα Σου σήμερα. Εγώ δεν τα αναγνωρίζω. Και όμως εμπιστεύομαι ότι Εσύ που μου τα έδωσες θα μου παρέχεις και τα μέσα με τα οποία να μπορέσω να δω, να καταλάβω την αξία τους, και να κρατήσω μέσα στην καρδιά μου μόνο αυτά, ως αυτό που θέλω.

ΜΕΤ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΙΝΤΕΑ

ΤΑΟ 32