Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2016

Εξατομίκευση

Εξατομίκευση 
 Η σωστή δόμηση της προσωπικότητας είναι απαραίτητη για το έργο  και επιτυγχάνεται με
Α)Με την σωστή χρήση του νου
1)Χρήση του νου προς εξυπηρέτηση της ψυχής
2)Την εξέλιξη των ταλέντων και των δεξιοτήτων
Β)Έλεγχο των συναισθημάτων με την σοφή χρήση των αισθήσεων

Γ)Καλή φυσική κατάσταση κατά το δυνατόν. 
blogger

ΤΑΟ 32