Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ 48 Εστέ λοιπόν σεις τέλειοι, καθώς ο Πατήρ σας ο εν τοις ουρανοίς είναι τέλειος.


 
Ματθαίος 6:33 33 Αλλά ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα θέλουσι σας προστεθή.
Ματθαίος 7:21-23 21 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. 22 Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; 23 Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.
Ματθαίος 10:30-33 30 Υμών δε και αι τρίχες της κεφαλής είναι πάσαι ηριθμημέναι. 31 Μη φοβηθήτε λοιπόν· πολλών στρουθίων διαφέρετε σεις. 32 Πας λοιπόν όστις με ομολογήση έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς. 33 Όστις δε με αρνηθή έμπροσθεν των ανθρώπων, θέλω αρνηθή αυτόν και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς.
Ματθαίος 11:6 6 και μακάριος είναι όστις δεν σκανδαλισθή εν εμοί.

12 VII. ΚΕΊΜΕΝΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ


Τα θαύματα αποδεικνύουν ότι η μάθηση πραγματοποιήθηκε  κάτω από την σωστή καθοδήγηση, διότι η μάθηση είναι αόρατη κι αυτό που έμαθε κανείς  μπορεί να αναγνωριστεί μόνο από τα αποτελέσματά του.
VII. Κοιτάζοντας Μέσα σου
1.
Τα θαύματα αποδεικνύουν ότι η μάθηση πραγματοποιήθηκε  κάτω από την σωστή καθοδήγηση, διότι η μάθηση είναι αόρατη κι αυτό που έμαθε κανείς  μπορεί να αναγνωριστεί μόνο από τα αποτελέσματά του.
2Η γενίκευσή της φαίνεται καθώς την χρησιμοποιείς σε όλο και περισσότερες καταστάσεις. Θα αναγνωρίσεις ότι έχεις μάθει ότι δεν υπάρχει βαθμός δυσκολίας στα θαύματα όταν τα εφαρμόσεις σε όλες τις καταστάσεις.
3Δεν υπάρχει κατάσταση που να μην εφαρμόζονται τα θαύματα, κι εφαρμόζοντάς τα σε όλες τις καταστάσεις θα κερδίσεις τον πραγματικό κόσμο.
4Διότι με αυτή την άγια αντίληψη θα  ολοκληρώνεσαι, και έχοντας αποδεχτεί την Επανόρθωση για τον εαυτό σου θα ακτινοβολεί στον καθένα που σου στέλνει το Άγιο Πνεύμα για να τον ευλογήσεις.
5Σε κάθε παιδί του Θεού βρίσκεται η ευλογία Του, και η δική Του ευλογία προς εσένα βρίσκεται όταν ευλογείς  τα παιδιά Του.

                            

2 .................................................................................................................................................................


Ο καθένας στον κόσμο πρέπει να παίξει τον ρόλο του στην λύτρωσή του, για να αναγνωρίσει ότι ο κόσμος έχει λυτρωθεί.
2 Δεν μπορείς να δεις το αόρατο. Όμως αν δεις τα αποτελέσματά του γνωρίζεις ότι πρέπει να είναι εκεί.
3Όταν αντιλαμβάνεσαι τι κάνει, αναγνωρίζεις την ύπαρξή του.
 4Και από αυτό που κάνει, μαθαίνεις τι είναι.
5 Δεν βλέπεις τις δυνάμεις σου, αλλά αποκτάς εμπιστοσύνη στην ύπαρξή τους καθώς αυτές οι δυνάμεις σου δίνουν την ικανότητα να ενεργείς.
6 Και μπορείς να  δεις τα αποτελέσματα των πράξεών σου. 

                                 

3................................................................................................................................................................


Το Άγιο Πνεύμα είναι αόρατο, αλλά μπορείς να δεις τα αποτελέσματα της Παρουσίας Του, και μέσα από αυτά θα μάθεις ότι είναι εκεί.
2Αυτό που σου δίνει την ικανότητα να κάνεις προφανώς δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, διότι τα θαύματα παραβιάζουν κάθε νόμο της πραγματικότητας έτσι όπως την κρίνει ο κόσμος.
3 Κάθε νόμος του χρόνου και του χώρου, μεγέθους και μάζας υπερβαίνεται, διότι αυτό που το Άγιο Πνεύμα σε κάνει ικανό να κάνεις είναι ξεκάθαρα πέρα από όλους αυτούς τους νόμους.
4Όταν αντιληφθείς τα αποτελέσματά Του, θα καταλάβεις που πρέπει να βρίσκεται, και τελικά να γνωρίσεις τι είναι.
                                      

4................................................................................................................................................................
 Δεν μπορείς να δεις το Άγιο Πνεύμα, αλλά μπορείς να δεις τις εκδηλώσεις Του.
2Και μόνο αν το κάνεις αυτό, θα συνειδητοποιήσεις ότι είναι εκεί. Τα θαύματα είναι οι μάρτυρες Του, και μιλούν για την Παρουσία Του.
3Αυτό που δεν μπορείς να δεις γίνεται πραγματικό για σένα μόνο από τις μαρτυρίες που μιλούν γι αυτό.
4 Διότι μπορείς να αποκτήσεις την  επίγνωση αυτού που δεν βλέπεις, και μπορεί να γίνει ακαταμάχητα πραγματικό για σένα καθώς η Παρουσία του εκδηλώνεται μέσα από σένα.
5 Κάνε το έργο του Αγίου Πνεύματος, διότι μοιράζεσαι την λειτουργία Του. 
6Όπως η λειτουργία σου στον Ουρανό είναι η δημιουργία, έτσι και η λειτουργία σου στην γη είναι η θεραπεία.
7 Ο Θεός μοιράζεται την λειτουργία Του μαζί σου στον Ουρανό, και το Άγιο Πνεύμα μοιράζεται μαζί σου, την δική Του στην γη.
8Όσο πιστεύεις ότι έχεις άλλες λειτουργίες, τόσο θα έχεις  ανάγκη διόρθωσης.
9Διότι αυτή η πίστη καταστρέφει την  ειρήνη, και είναι ένας στόχος σε άμεση αντίθεση με τον σκοπό του Αγίου Πνεύματος.

                                  
5..................................................................................................................................................................

Βλέπεις αυτό που προσδοκάς να δεις, και περιμένεις αυτό που  προσκαλείς.
2Η αντίληψή σου είναι το αποτέλεσμα της πρόσκλησής σου, που έρχεται έτσι όπως το κάλεσες.
3Τίνος τις εκδηλώσεις θα ήθελες να βλέπεις; Για τίνος την παρουσία θα ήθελες να πειστείς; 
4Διότι θα πιστέψεις  σε αυτό που εκδηλώνεις, και με όποιο τρόπο   βλέπεις προς τα έξω έτσι  θα βλέπεις και μέσα σου.
5 Μέσα στο νου σου βρίσκονται δύο τρόποι να κοιτάξεις  τον κόσμο, και η αντίληψή σου θα αντανακλά την καθοδήγηση που έχεις επιλέξει.
6. Εγώ είμαι η εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος, και όταν με βλέπεις είναι επειδή Το έχεις προσκαλέσει.
7Διότι θα σου στείλει τους δικούς Του μάρτυρες αν μόνο θελήσεις να τους δεις.
8Να θυμάσαι πάντα ότι βλέπεις αυτό που αναζητάς, επειδή αυτό που αναζητάς θα το βρίσκεις.
9 Το εγώ βρίσκει αυτό που αναζητά, και μόνο αυτό.
10Δεν βρίσκει αγάπη, διότι δεν είναι αυτό που αναζητά.
11Όμως, το να αναζητάς και να βρίσκεις  είναι το ίδιο, κι αν αναζητήσεις δύο στόχους θα τους βρεις, αλλά δεν θα αναγνωρίσεις κανέναν.
12 Θα θεωρήσεις ότι είναι το ίδιο επειδή θέλεις και τους δύο.
13 Ο νους πάντα αγωνίζεται για την ολοκλήρωση, κι αν είναι διχασμένος και θέλει να διατηρήσει τον διχασμό, θα εξακολουθήσει να  πιστεύει ότι έχει έναν στόχο κάνοντάς τον  να φαίνεται πως είναι ένας.
                                   

7................................................................................................................................................................
 Είπα πριν ότι αυτό που προβάλλεις ή επεκτείνεις εξαρτάται από σένα, αλλά  πρέπει να κάνεις ή το ένα ή το άλλο, διότι αυτός είναι ο νόμος του νου, και πρέπει να κοιτάξεις μέσα σου πριν κοιτάξεις έξω.
2Καθώς κοιτάς μέσα σου, επιλέγεις τον οδηγό για να δεις.
3 Έπειτα κοιτάζεις έξω και βλέπεις τους μάρτυρές του. Αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεις αυτό που αναζητάς.
4 Θα εκδηλώσεις αυτό που θέλεις μέσα σου, και θα το δεχθείς  από τον κόσμο διότι το έβαλες εκεί με το να το  θέλεις.
5  Όταν νομίζεις ότι προβάλλεις αυτό που δεν θέλεις, αυτό συμβαίνει, επίσης, επειδή όντως το θέλεις.
6Αυτό οδηγεί απευθείας στην διάσπαση, επειδή αναπαριστά την αποδοχή δύο στόχων, όπου ο κάθε ένας από αυτούς γίνεται αντιληπτός σε διαφορετική θέση·  διαχωρισμένοι μεταξύ τους επειδή  τους έφτιαξες διαφορετικούς.
7 Ο νους, τότε, βλέπει έναν διαιρεμένο κόσμο εξωτερικά, αλλά όχι μέσα του. 
8Αυτό δίνει ακεραιότητα στην ψευδαίσθηση, και σε κάνει να πιστεύεις ότι επιδιώκει έναν μόνο στόχο.
9 Ωστόσο, όσο αντιλαμβάνεσαι τον κόσμο  διαχωρισμένο, δεν είσαι θεραπευμένος.
10 Διότι το να είσαι θεραπευμένος σημαίνει ότι επιδιώκεις μόνο έναν στόχο, διότι έχεις αποδεχτεί μόνον έναν και θέλεις μόνο έναν.

                                           
8................................................................................................................................................................

9Όταν θέλεις μόνο αγάπη δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο.
1 Η αντιφατική φύση των αποδείξεων που αντιλαμβάνεσαι είναι απλά η αντανάκλαση των αντιφατικών σου προσκλήσεων. 
2 Έχεις κοιτάξει το νου σου και αποδέχτηκες την αντίθεση εκεί, εφόσον εκεί την αναζήτησες. 
3 Αλλά μην πιστέψεις ότι οι αποδείξεις  της αντίθεσης είναι αληθινές, διότι αυτές επιβεβαιώνουν μόνο την δική σου απόφαση σε σχέση με την  πραγματικότητα, και σου επιστρέφουν τα μηνύματα που εσύ τους έδωσες.
4 Η αγάπη, επίσης, αναγνωρίζεται από τους δικούς της αγγελιαφόρους. Αν εκδηλώνεις αγάπη, οι απεσταλμένοι της θα έρθουν σε σένα επειδή τους κάλεσες.
5Η δύναμη της απόφασης είναι η μόνη ελευθερία που σου έχει απομείνει ως φυλακισμένος αυτού του κόσμου.
6 Μπορείς να αποφασίσεις να τον δεις σωστά. Αυτό που έφτιαξες δεν είναι η πραγματικότητά του, διότι η πραγματικότητά του είναι μόνο αυτή που του δίνεις εσύ.
7 Στην πραγματικότητα δεν μπορείς να δώσεις τίποτα άλλο εκτός από αγάπη σε όλους και σε όλα, και δεν μπορείς  να λάβεις πραγματικά τίποτα άλλο εκτός από αγάπη από αυτούς.
8 Αν νομίζεις ότι έχεις λάβει κάτι άλλο, είναι επειδή κοίταξες μέσα σου και νόμισες πως είδες εκεί την δύναμη να δώσεις κάτι άλλο από μέσα σου.
9Μόνο αυτή ήταν η απόφαση που καθόρισε αυτό που βρήκες, διότι ήταν η απόφαση γι αυτό που αναζητούσες.

                                     
10.............................................................................................................................................................
 Με φοβάσαι επειδή κοίταξες μέσα σου και φοβάσαι αυτό που είδες.
2 Όμως, δεν μπορεί να είδες την πραγματικότητα, διότι η πραγματικότητα του νου σου είναι η ομορφότερη από τις  δημιουργίες του Θεού.
3 Εφόσον προέρχεται μόνο από τον Θεό, η δύναμη και το μεγαλείο της θα μπορούσαν να σου φέρουν μόνο γαλήνη αν πραγματικά την έβλεπες.
4Αν φοβάσαι, αυτό συμβαίνει επειδή είδες κάτι που δεν βρίσκεται εκεί.
5 Όμως, σ’ αυτήν την  ίδια θέση θα μπορούσες να δεις  εμένα και όλους σου τους αδελφούς, μέσα στην τέλεια ασφάλεια του Νου που μας δημιούργησε. 
6 Διότι είμαστε εκεί μέσα στην ειρήνη του Πατέρα, ο Οποίος βούλεται να επεκτείνει την ειρήνη Του μέσα από σένα.
   11..............................................................................................................................................................
1Όταν δεχτείς  την αποστολή σου να επεκτείνεις την ειρήνη, θα βρεις ειρήνη, διότι εκδηλώνοντάς την θα την δεις.
2 Οι άγιοι μάρτυρές της θα σε περιβάλλουν επειδή τους  κάλεσες, και θα έρθουν σε σένα.
3Έχω ακούσει το κάλεσμά σου και έχω απαντήσει σε αυτό, αλλά εσύ δεν θα με δεις  ούτε θα ακούσεις  την απάντηση που αναζητάς.
4 Αυτό συμβαίνει διότι ακόμα δεν θέλεις μόνο αυτό.
5 Όμως, όσο γίνομαι πιο αληθινός για σένα, θα μαθαίνεις ότι πραγματικά θέλεις μόνο αυτό. 
6Και θα με βλέπεις  καθώς κοιτάζεις μέσα σου, και θα κοιτάξουμε  μαζί τον πραγματικό κόσμο. Μέσα από τα μάτια του Χριστού, μόνο ο αληθινός κόσμος υπάρχει και μόνο ο αληθινός κόσμος μπορεί να γίνει ορατός.
7 Ό,τι αποφασίζεις, αυτό και θα βλέπεις. Και το μόνο που θα βλέπεις είναι οι μαρτυρίες της απόφασής σου.


12...............................................................................................................................................................

Όταν κοιτάξεις μέσα σου και με δεις, αυτό θα γίνει επειδή θα έχεις αποφασίσει να εκδηλώσεις την αλήθεια.
2Και καθώς την εκδηλώνεις θα την δεις και έξω και μέσα σου. Θα την δεις έξω επειδή πρώτα την είδες μέσα σου.
3Ό,τι βλέπεις έξω είναι κρίση αυτού που είδες μέσα σου. Αν είναι η  δική σου κρίση θα είναι λανθασμένο, επειδή η κρίση δεν είναι δική σου λειτουργία.
4 Αν είναι η κρίση του Αγίου Πνεύματος θα είναι σωστό, επειδή η κρίση είναι η δική Του λειτουργία.
5 Μοιράζεσαι την λειτουργία Του μόνο κρίνοντας όπως κρίνει Αυτό, χωρίς να κρατήσεις καμία κρίση για τον εαυτό σου.
6 Θα κρίνεις εναντίον του εαυτού σου, αλλά το Άγιο Πνεύμα θα κρίνει υπέρ σου.


13...............................................................................................................................................................
1Να θυμάσαι, λοιπόν, ότι όποτε κοιτάζεις έξω και αντιδράς αρνητικά σε αυτό που βλέπεις, τότε έχεις κρίνει τον εαυτό σου ανάξιο και τον έχεις καταδικάσει σε θάνατο. 
2Η ποινή του θανάτου είναι ο έσχατος στόχος του εγώ, διότι αυτό πιστεύει απόλυτα ότι είσαι εγκληματίας, και σου αξίζει ο θάνατος όπως ο Θεός γνωρίζει ότι σου αξίζει η ζωή. 
3Η ποινή του θανάτου ποτέ δεν εγκαταλείπει  το νου του εγώ, διότι αυτή είναι που πάντα φυλάει για σένα στο τέλος.
4 Θέλοντας να σε σκοτώσει εκφράζοντας έτσι αυτό που τελικά νοιώθει για σένα, σε αφήνει να ζεις μόνο και μόνο για να περιμένεις τον θάνατο.
5 Θα σε βασανίζει όσο ζεις, αλλά το μίσος του δεν ικανοποιείται μέχρι να πεθάνεις. 
6Διότι η καταστροφή σου είναι ο μοναδικός στόχος για τον οποίο  εργάζεται, και ο μόνος με τον οποίο θα ικανοποιηθεί.


14...............................................................................................................................................................
Το εγώ δεν είναι ένας προδότης του Θεού, προς τον Οποίο η προδοσία είναι αδύνατη.
2 Αλλά είναι προδότης προς εσένα που πιστεύεις ότι έχεις προδώσει τον Πατέρα σου.
3 Γι αυτό η κατάργηση της ενοχής είναι ένα βασικό κομμάτι της διδασκαλίας του Αγίου Πνεύματος
.4 Διότι για όσο νιώθεις ένοχος  ακούς την φωνή του εγώ, που σου λέει ότι έχεις προδώσει τον Θεό, άρα σου αξίζει ο θάνατος.
 5Θα νομίζεις ότι ο θάνατος προέρχεται από τον Θεό και όχι από το εγώ διότι, συγχέοντας τον εαυτό σου με το εγώ, πιστεύεις ότι θέλεις τον θάνατο.
6 Και ο Θεός δεν σε σώζει από αυτό που θέλεις.
15..............................................................................................................................................................
 Όταν μπαίνεις στον πειρασμό να ενδώσεις στην επιθυμία του θανάτου, θυμήσου ότι εγώ δεν πέθανα.
2 Θα συνειδητοποιήσεις ότι αυτό είναι αλήθεια όταν κοιτάξεις μέσα σου και με δεις
3Θα ξεπερνούσα τον θάνατο μόνο για τον εαυτό μου; 
4Και θα μου έδινε ο Πατέρας την αιώνια ζωή αν δεν την  έδινε και σε σένα;
5 Όταν μάθεις να με εκδηλώνεις, δεν θα βλέπεις  τον θάνατο ποτέ. 
6Διότι θα έχεις δει αυτό που είναι αθάνατο μέσα στον εαυτό σου, και καθώς θα κοιτάς  έναν κόσμο που δεν μπορεί  να πεθάνει θα βλέπεις  μόνο το αιώνιο.ΜΕΤ Χ ΤΣΙΝΤΕΑ

ΛΕΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ -ΑΞΙΑ -ΑΞΙΟΛΟΓΙΑ
Αξία. Θετική ιδιότητα που αποδίδουμε σε πρόσωπα, πράγματα και καταστάσεις. Οτιδήποτε μπορεί να καταστεί αντικείμενο ορθολογικής επιθυμίας.

Αξιολογία. Βασικός κλάδος φιλοσοφικής αναζήτησης που καλύπτει τους προβληματισμούς της πρακτικής φιλοσοφίας στο σύνολο της. Όταν θέλουμε να βρούμε αρχές που να ρυθμίζουν τις πράξεις μας και να μας καθοδηγούν στην οργάνωση της ζωής μας, ενδιαφερόμαστε για την πρακτική φιλοσοφία, που περιλαμβάνει την ηθική, την πολιτική φιλοσοφία, αλλά και την αισθητική. Επειδή στην πρακτική φιλοσοφία μιλάμε συνήθως για αξίες που μας κατευθύνουν και που θέλουμε να πραγματώσουμε, αυτός ο κλάδος ονομάζεται και αξιολογία.ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘ 342 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΤΑ ΚΕΝΤΡΑΜΑΘΗΜΑ 342

Αφήνω την συγχώρεση να αναπαυτεί πάνω σε όλα τα πράγματα, διότι έτσι η συγχώρεση δίδεται και σε μένα.

Σε ευχαριστώ, Πατέρα, για το σχέδιό Σου να με σώσεις από την κόλαση που έφτιαξα. Δεν είναι πραγματική.  Κι Εσύ μου έχεις δώσει τα μέσα να αποδείξω την μη πραγματικότητά της σε μένα. Το κλειδί βρίσκεται στο χέρι μου, κι έχω φτάσει στην πύλη πέρα από την οποία βρίσκεται το τέλος των ονείρων. Στέκομαι μπροστά στην θύρα του Ουρανού, και αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να εισέλθω και να βρεθώ στην εστία μου. Ας μην περιμένω πάλι σήμερα. Ας συγχωρέσω όλα τα πράγματα, και ας αφήσω την δημιουργία να είναι όπως θα ήθελες Εσύ να είναι και όπως είναι στην πραγματικότητα. Ας θυμηθώ ότι είμαι ο Υιός Σου, και ανοίγοντας την πόρτα επιτέλους, ας ξεχάσω τις ψευδαισθήσεις μέσα στο λαμπερό φως της αλήθειας, καθώς η θύμηση Σου επιστρέφει σε μένα.

Αδελφέ, συγχώρεσε με τώρα. Έρχομαι σε σένα για να σε πάρω σπίτι μαζί μου. Και καθώς θα πηγαίνουμε, ο κόσμος θα έρχεται μαζί μας καθώς θα πορευόμαστε προς τον Θεό.
ΜΕΤ Χ ΤΣΙΝΤΕΑ
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ  ΓΙΩΤΑ ΣΟΥΛΗ


Κόλαση είναι όταν  η συνείδηση είναι επικεντρωμένη στα κατώτερα κέντρα η τσάκρας στην λειτουργία
Των φυσικών αναγκών .Όταν τα κέντρα αυτά υπολειτουργούν η υπερλειτουργούν εμποδίζουν την ροή της ενέργειας προς όλα τα κέντρα .
Για να βιώσει ο άνθρωπος τον θεϊκό του Εαυτό που τον αντιλαμβάνεται στα ανώτερα κέντρα πρέπει να μάθει να ζει μια ισορροπημένη ζωή και μετά θα επιθυμήσει το άνοιγμα των επάνω κέντρων .


Τα ενεργειακά κέντρα είναι επτά αρχίζοντας από την βάση του σώματος  με το πρώτο κέντρο και φθάνοντας στο έβδομο στην κορυφή της κεφαλής ένας κατάλογος με τα κέντρα και τις λειτουργίες του ακολουθεί και νομίζω ότι είναι αρκετά για σήμερα.


Πρώτο τσάκρα :  μουλαντάρα τσάκρα

 H βάση της σπονδυλικής στήλης.
 Kόκκινο.
 Περίνεο, πρωκτός, κόκαλα, ορθό και παχύ έντερο.
 Aιμορροΐδες, κολίτιδα.
Eπιβίωση, ασφάλεια, γείωση.
Eνισχύει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης.
Eντείνεται η απληστία, παρατηρείται τάση παχυσαρκίας.
 Δημιουργείται αίσθημα φόβου, ανασφάλειας, ανησυχίας.
Όλα τα είδη ασκήσεων που ανοίγουν τους μηρούς και δυναμώνουν τους μυς των ποδιών (τρέξιμο, περπάτημα, γιόγκα) ή ενδυναμώνουν τον κορμό (κολύμβηση).


σβαντιστάνα τσάκρα

Yπογάστριο, γεννητικά όργανα.
Πορτοκαλί.
Λεκάνη, το κάτω μέρος της πλάτης, τα όργανα αναπαραγωγής.
 Διόγκωση του προστάτη, κυστίτιδες, χρόνιες κολπίτιδες, πόνος στο κατώτερο μέρος της πλάτης.
Tον αισθησιασμό, τα συναισθήματα, τη σεξουαλικότητα, την αναπαραγωγή, την έννοια της ταυτότητας.
Eνισχύει τη σεξουαλική ηδονή. Kάθε άνθρωπος νιώθει άνετα με τη σεξουαλική του ταυτότητα.
Παρατηρούνται φαινόμενα σεξουαλικής εξάρτησης και υπερβολικής υποχωρητικότητας, ελευθεριότητας, εμμονές, ψυχαναγκασμοί και άξεστη
συμπεριφορά.
Oδηγεί σε συναισθηματικό «μούδιασμα» και σεξουαλική ψυχρότητα.
Όσες θέτουν σε κίνηση τη λεκάνη και το κατώτερο μέρος της πλάτης. Στη γιόγκα, οι άσανες που περιλαμβάνουν ανοίγματα των ισχίων και των γοφών. μανιπούρα τσάκρα

Hλιακό πλέγμα.
Kίτρινο.
Aφαλός, κοιλιά, λεπτό έντερο.
 Δυσπεξία, έλκος, αίσθημα κόπωσης, ηπατική δυσλειτουργία, προβλήματα στα επινεφρίδια, στο πάγκρεας και στα νεφρά.
Tη δύναμη, τη ζωτικότητα, τη θέληση, την ανεξαρτησία, την αυτοπεποίθηση, την επιβεβαίωση και το δυναμισμό.
 Προσφέρει ζωντάνια, ενισχύει τις υπάρχουσες ικανότητες και την πρακτικότητα, συμβάλλει στη σωστή διαμόρφωση του Eγώ, προάγει τη συνεργασία, τη ρεαλιστική αντίληψη και το αίσθημα ισότητας.
Παρατηρούνται φαινόμενα αυταρχισμού, επιθετικότητας, αλαζονείας, έπαρσης και υπερβολικής φιλοδοξίας.
 Eνισχύει την παθητικότητα και το αίσθημα αβεβαιότητας, το άτομο τείνει να κατηγορεί και να τιμωρεί τον εαυτό του.
Bαθιές αναπνοές, σωματικές ασκήσεις και τεχνικές που μειώνουν το στρες. αναχάτα τσάκρα

Kέντρο του θώρακα.
Πράσινο.
Kαρδιά, πνεύμονες.
Άσθμα, βρογχίτιδα, καρδιακά προβλήματα.
Tην ανιδιοτελή αγάπη, τις σχέσεις, τη συμπόνια, την προσφορά.
Εντείνει τα συναισθήματα του ανθρωπισμού και συμβάλλει στην καλή λειτουργία της καρδιάς και του αναπνευστικού.
Παρατηρείται εξάρτηση από πρόσωπα ή πράγματα, το άτομο γίνεται περισσότερο ευσυγκίνητο, καταπιεστικό και συνήθως εξαντλείται καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτήν που χρειάζεται.
 H ανεπαρκής ροή ενέργειας κάνει τον άνθρωπο άπληστο και τσιγκούνη, επιπόλαιο, αδιάφορο για τους άλλους, άσπλαχνο και συμφεροντολόγο.
Aναπνοές και άσανες της γιόγκα που «ανοίγουν» την περιοχή του θώρακα (π.χ. η «κόμπρα» και η «καμήλα»).


βισούντα τσάκρα

Bάση του λαιμού, καρωτίδα.
Λαμπερό μπλε.
Λαιμός, λάρυγγας, θυρεοειδής, αυχένας, αμυγδαλές.
 Xρόνια αμυγδαλίτιδα, θυρεοειδής, πονόλαιμος, αυχενικό.
την επικοινωνία, την προσωπική έκφραση και τη δημιουργικότητα.
Προάγει την αισιοδοξία, την ελπίδα, τον αυθορμητισμό και την έμπνευση.
Eνισχύει τη φλυαρία και την τάση για κουτσομπολιό.
Προκαλεί συστολή, ανειλικρίνεια, αντικοινωνικότητα, καχυποψία και απροθυμία.
Άσανες της γιόγκα που ενεργοποιούν την περιοχή του θώρακα και του λαιμού. Eναλλακτικά, τραγουδήστε!


άτζνα τσάκρα

Tο σημείο ανάμεσα από τα φρύδια.
Σκούρο μπλε, λουλακί.
 Mάτια, επίφυση.
 Xρόνια ιγμορίτιδα, ημικρανίες, προβλήματα όρασης.
Tη σοφία, τη διορατικότητα και τη διαίσθηση, την αντικειμενικότητα και τη φαντασία.
Eνισχύει τη διαύγεια και την αντίληψη.
Προκαλεί εμμονές, ψευδαισθήσεις, δυσκολία στη συγκέντρωση, εφιάλτες, ακόμα και παραισθήσεις.
Aυξάνει τη νωθρότητα, τις αυταπάτες και την επιπολαιότητα.
Διαλογισμός. Συνιστά το A και το Ω για την ομαλή ροή της ενέργειας στο έκτο τσάκρα.


σαχασράρα τσάκρα

 Kορυφή του κεφαλιού.
 Bιολετί.
 Eγκέφαλος, νευρικό σύστημα.
 Nευρικές διαταραχές και ψυχικές δυσλειτουργίες.
Tην αυτοπραγμάτωση, τη διεύρυνση της αντίληψης και τη φώτιση.
 Tο άτομο οδηγείται στην αυτοπραγμάτωση, αποκτά ελεύθερη βούληση.
Παρατηρείται σύγχυση και το φαινόμενο της εξάρτησης από τα ψυχικά και πνευματικά φαινόμενα.
Άνιση κατανομή σκέψης-συναισθήματος, όπου υπερτερεί η εκλογίκευση και η ξεροκεφαλιά.
Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ενεργοποιήσετε και να εξισορροπήσετε το έβδομο τσάκρα από το να ξεκινήσετε το δικό σας πνευματικό ταξίδι (επιλέγοντας τη μέθοδο και τον τρόπο που σας ταιριάζει) και να εργαστείτε προς όφελος της πνευματικής σας ανάπτυξης.

ΠΥΓΉ VITA

  Η Ουράνια πόλη είναι νοητικό επίπεδο 

Η ΟΜΆΔΑ ΜΕΛΈΤΗΣ ΣΤΟ ΣΚΑΙΠ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΧΩΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ souli.giota1
yotasouli@gmail.com
The blogger giota souli


ΠΕΡΙΛΗΨΗ 181 - 220