Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
2. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Εισαγωγή.
1. Η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία που αλλάζει την θέαση του εαυτού. Στην καλύτερη περίπτωση αυτός ο «νέος» εαυτός είναι μια πιο αγαθή αυτό-αντίληψη, αλλά καθόλου δεν προσδοκούμε από την ψυχοθεραπεία να εδραιώσει την πραγματικότητα. Δεν είναι αυτή η λειτουργία της. Αν μπορέσει να ανοίξει τον δρόμο για την πραγματικότητα έχει κατορθώσει την μεγαλύτερη επιτυχία της. Όλη της η λειτουργία, στο τέλος, είναι να βοηθήσει τον ασθενή σε ένα θεμελιώδες σφάλμα ∙ την πίστη ότι ο θυμός του φέρνει κάτι που θέλει πραγματικά, και ότι δικαιολογώντας την επίθεση προστατεύει τον εαυτό του. Σε όποιο βαθμό κατορθώσει να συνειδητοποιήσει ότι αυτό είναι σφάλμα, σε αυτό το βαθμό σώζεται.
2. Οι ασθενείς δεν εισέρχονται στην ψυχοθεραπευτική σχέση με αυτό τον στόχο στο νου. Αντίθετα, τέτοιες αντιλήψεις σημαίνουν πολύ λίγα γι αυτούς, ειδάλλως δεν θα χρειαζόντουσαν βοήθεια. Ο στόχος τους είναι να μπορέσουν να διατηρήσουν αυτή την αντίληψη για τον εαυτό τους ακριβώς όπως είναι, αλλά χωρίς τα βάσανα που αυτή συνεπάγεται. Η όλη τους ισορροπία βασίζεται στην παρανοϊκή πίστη ότι αυτό είναι δυνατό. Και επειδή στον υγιή νου αυτό είναι ξεκάθαρα αδύνατον, αυτό που ζητούν είναι μαγεία. Μέσα στις ψευδαισθήσεις το αδύνατον επιτυγχάνεται εύκολα, αλλά μόνο με το κόστος να γίνει η ψευδαίσθηση αλήθεια. Ο ασθενής έχει ήδη πληρώσει αυτό το τίμημα. Τώρα θέλει μία «καλύτερη» ψευδαίσθηση.
3. Στην αρχή, λοιπόν, ο στόχος του ασθενή και του ψυχοθεραπευτή διαφέρουν. Ο ψυχοθεραπευτής όπως και ο ασθενής μπορεί να περιθάλπει ψευδείς αυτό-αντιλήψεις, αλλά οι αντίστοιχες αντιλήψεις τους για την «βελτίωση» πρέπει να διαφέρουν. Ο ασθενής ελπίζει να μάθει πώς να αποκτήσει τις αλλαγές που θέλει χωρίς ν’ αλλάξει την αυτό-αντίληψή του σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα, ελπίζει να την σταθεροποιήσει επαρκώς ώστε να συμπεριλάβει τις μαγικές δυνάμεις που αναζητά στην ψυχοθεραπεία. Θέλει να κάνει το ευάλωτο απρόσβλητο και το πεπερασμένο απεριόριστο. Ο εαυτός που βλέπει είναι ο θεός του, και αναζητά μόνο να τον υπηρετήσει καλύτερα.
4. Άσχετα με το πόσο ειλικρινής μπορεί να είναι ο ίδιος ο ψυχοθεραπευτής, πρέπει να θέλει να αλλάξει την αυτό-αντίληψη του ασθενούς με κάποιο τρόπο που αυτός να θεωρεί αληθινό. Το έργο της ψυχοθεραπείας είναι να συμφιλιώνει αυτές τις διαφορές. Θα είναι ευχής έργο, αν και οι δύο μάθουν να παραιτούνται από τους αρχικούς τους στόχους, διότι μόνο στις σχέσεις μπορεί να βρεθεί η σωτηρία. Στην αρχή, είναι αναπόφευκτο και οι ασθενείς και οι θεραπευτές εξίσου να δεχτούν μη ρεαλιστικούς στόχους όχι απόλυτα απελευθερωμένους από μαγικούς τόνους.  Στο τέλος θα παραιτηθούν από αυτούς μέσα στο νου τους και οι δύο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 181 - 220