Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

ΜΑΘΗΜΑ 26Η σημερινή ιδέα εισάγει την σκέψη ότι πάντα επιτίθεσαι πρώτα στον εαυτό σου. Αν οι σκέψεις επίθεσης πρέπει να περιέχουν την πεποίθηση ότι είσαι τρωτός, η επίδρασή τους θα είναι να σε καταστήσουν πιο αδύναμο στα μάτια σου. Έτσι λοιπόν έχουν επιτεθεί στην αντίληψη που έχεις για τον εαυτό σου. Μια ψευδής εικόνα του εαυτού σου έχει έρθει να πάρει την θέση αυτού που είσαι πραγματικά

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1-10

ΤΑΟ 32