Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΥ (ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ)

Αποτέλεσμα εικόνας για pictures of the spiritual mind works
Ο ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ
νου
Στο αρχικό κείμενο των μαθημάτων μας δίνει έναν ολόκληρο χάρτη του νου. Ο χάρτης περιγράφει διάφορα επίπεδα και πως το κάθε Ένα σχετίζεται με το άλλο. Εδώ είναι ένας περιληπτικός χάρτης που μας βοηθάει να μάθουμε πως  να εργαζόμαστε με τα θαύματα.

Το Υπερσυνείδητο – Το Ουράνιο επίπεδο .

Αυτό είναι το επίπεδο της Ουράνιας γνώσης Είναι διαρκής κοινωνία μα τον Θεό και το μόνο επίπεδο που είναι απόλυτα Αληθινό .Αυτό είναι η πυγή που ο Ιησούς αποκαλεί Αποκάλυψη και  που είναι εμπειρίες κατ ευθείαν από τον θεό.

Ακολουθούν τα άλλα τρία επίπεδα που λειτουργούν στην γήινη ζωή μας.

1)ΣΥΝΕΊΔΗΣΗ- ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑΣ

Ο Ιησούς λέει ότι  αυτό είναι το επίπεδο του νου που ασχολείται με αυτόν τον κόσμο και είναι ικανό να αντιδρά και σε εσωτερικά και σε εξωτερικά ερεθίσματα ,με άλλα λόγια είναι ο συνειδητός νους.

2)ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ

Ο Ιησούς μας λέει ότι ο άνθρωπος  μπορεί να γεμίσει τα επιφανειακά επίπεδα του υποσυνείδητου που είναι πιο κοντά στην συνείδηση με τις επιρροές αυτού του κόσμου και να ταυτίσει τον εαυτό του με αυτές με άλλα λόγια αυτό είναι το επίπεδο του εγώ, ένα επίπεδο που έγινε από εμάς και που είναι φτιαγμένο από τις παρορμήσεις του κόσμου ,τις παρορμήσεις του εγώ.

3)ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ  ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΥΠΟΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ- ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ

Ο Ιησούς λέει το βαθύτερο μέρος του υποσυνείδητου του ανθρώπου εμπεριέχει την παρόρμηση για θαύματα. Αυτό είναι το επίπεδο  όπου μπορούν να γίνουν τα θαύματα ,αλλά πρέπει να γίνουν κάτω από την επίβλεψη του Ιησού.

Π.Σούλη

ΤΑΟ 32