Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΩ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΩ


Κρίση

Άρνηση

Προβολή

Εξορθολογισμός

Μετατόπιση

Διανοητικοποίηση

Εξάχνωση!

Καταστολή

Διάσταση

ΣΩΣΤΗ ΕΓΩΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

Αντίσταση μέσω εξορθολογισμού

Καταστροφική συγχώρεση

Λάθος ενσυναίσθηση

Ειδικές Σχέσεις

Ο ρόλος του θύματος

Εξορθολογισμός  της Αρχής


Παρελθόν και Μέλλον χρόνος

Αδικία

Αγάπη Μίσος

Απώλεια των αισθήσεων / αδιαφορία

Εργαλεία  του Αγίου Πνεύματος


Σύνθετη αληθινή συγχώρεση

Πλήρης Συγχώρεση

Το Θαύμα

Αλήθεια

Η απόφαση Maker

Επίγνωση

Ο νόμος Ευθύνης

Ο νόμος Αποδοχής

Ο νόμος του ΕΝΑ

Ο νόμος της Αρχής

Ο νόμος της Κρίσης

Ο νόμος της εστίασης

Ο νόμος του ΕΝΑ

Ο νόμος του ΝΑ δίνεις

Ο νόμος της Ανταμοιβής

Ο Νόμος της Δημιουργίας

Ο Νόμος του Κάρμα

Ο νόμος του Χρόνου

Το Άγιο Πνεύμα

Ιησούς

Το  σφάλμα & Η Διόρθωση


Απόφαση / ευαισθητοποίησης χωρίς κρίση

Άρνηση / Αλήθεια

Προβολή/ Συγχώρεση

Εξορθολογισμός / Πλήρης Συγχώρεση

Μετατόπιση / Πλήρης Συγχώρεση

Διανοητικοποίηση / Πλήρης Συγχώρεση

*Εξάχνωση / Πλήρης Συγχώρεση

Καταστολή / Πλήρης Συγχώρεση

Διάσπαση / το δίκαιο του ΕΝΑ

Το Εγώ σωστός νους / Η Αλήθεια σωστός νους

Αντίσταση μέσω εξορθολογισμού / Ευαισθητοποίησης

Συγχώρεση να καταστρέψει / Πλήρης Συγχώρεση

Λάθος ενσυναίσθηση / Σωστή ενσυναίσθηση

Ειδικές Σχέσεις / Ιερή Σχέση

Ο ρόλος του θύματος / Ευθύνη

Η Αρχή πρόβλημα, όπως ο εξορθολογισμός / Ο νόμος της Αποδοχής

Παρελθόν και μέλλον  / ΤΏΡΑ

Αδικία / Ο Νόμος του Κάρμα

Αγάπης / μίσους / Αληθινή Αγάπη

Η απώλεια των αισθήσεων και αδιαφορία  / ευαισθητοποίησης μέσω του ανώτερου Εαυτού

ΕΙΣΑΓΩΓΗ