Κυριακή, 5 Ιουνίου 2016

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

https://www.lucistrust.org/el/triangles/about_triangles

https://www.lucistrust.org/el/world_goodwill

https://www.lucistrust.org/el/resources/meditation_outline

Η ΕΠΙΚΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΚΛΗΣΗ

Από την εστία του Φωτός μέσα από την Διάνοια του Θεού
Ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Φως ας κατέλθει στη Γη.
Από την εστία της Αγάπης μέσα από την Καρδιά του Θεού
Ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων.
Είθε ο Χριστός να γυρίσει στη Γη.

Από το κέντρο όπου η Θέληση του Θεού είναι γνωστή
Ο σκοπός ας καθοδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων.
Ο σκοπός, που οι Διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν.

Από το κέντρο, που ονομάζουμε φυλή των ανθρώπων
Το Σχέδιο της Αγάπης και του Φωτός ας πραγματοποιηθεί
Και είθε να σφραγίσει την πύλη του κακού.
Το Φως , η Αγάπη και η Δύναμη ας αποκαταστήσουν το Σχέδιο πάνω στη Γη.

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Τα τέκνα των ανθρώπων είναι ένα και εγώ είμαι ένα με αυτά.
Ζητώ να Αγαπώ. Όχι  να μισώ.
Ζητώ να Υπηρετώ. Όχι να απαιτώ οφειλόμενη υπηρεσία.
Ζητώ να Θεραπεύω. Όχι να βλάπτω.
Είθε ο πόνος να φέρει την οφειλόμενη ανταμοιβή Φωτός και Αγάπης.
Είθε η ψυχή να ελέγχει τον εξωτερικό κόσμο, τη ζωή και όλα τα συμβάντα.
Είθε να φέρει στο Φως την Αγάπη.
Ας έλθει το Όραμα και η εσωτερική ενατένιση.
Ας αποκαλυφθεί το μέλλον.
Ας έλθει η εσωτερική ενότητα και ας απομακρυνθεί η εξωτερική διαίρεσις.
Ας επικρατήσει η Αγάπη.

Οι άνθρωποι ας αγαπούν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ