Δευτέρα, 16 Απριλίου 2012

ΜΑΘΗΜΑ 114Για την πρωινή και βραδινή άσκηση.
«Είμαι πνεύμα».
Είμαι ο Υιός του Θεού. Κανένα σώμα δεν μπορεί να περιέχει το πνεύμα μου, ούτε να μου επιβάλει κάποιο περιορισμό που δεν δημιούργησε ο Θεός.
«Θα δεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία.»
Ποια μπορεί να είναι η λειτουργία μου εκτός από το να δεχτώ το Λόγο του Θεού, ο Οποίος με δημιούργησε γι αυτό που είμαι και πάντα θα είμαι;
Στην ώρα:
Είμαι πνεύμα.
Στην μισή ώρα:
Θα δεχτώ το ρόλο μου στο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ