Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

ΨΥΧΗ ,ΠΝΕΥΜΑ ,ΥΙΟΣ ΘΕΟΥ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 41-42-43-44-45Μάθημα 41
Ο Θεός πηγαίνει μαζί μου όπου και να πάω.
 Το πνεύμα(ψυχή)μου είναι πάντοτε μαζί μου
                             ------------* ----------                    
Μάθημα 42
Ο Θεός είναι η δύναμή μου. Η πραγματική όραση είναι το δώρο Του.
(Η ψυχή-πνεύμα Υιός Θεού) είναι δημιουργία του Θεού Τα μάτια του βλέπουν μόνο την αιωνιότητα.
                               ------*------
Μάθημα 43
Ο Θεός είναι η Πηγή μου. Δεν μπορώ να δω χωριστά από Αυτόν.

(Ο Υιός Θεού ,Ψυχή ,Πνεύμα) πηγάζει από τον Θεό και μπορεί να βλέπει μόνο τον  Θεό.

                              -------*--------
Μάθημα 44
Ο Θεός είναι το φως με το οποίο βλέπω.
(Η Ψυχή-Πνεύμα –Υιός Θεού ) μπορεί να κοιτάζει μόνο το Θεό
                              ---------*---------
Μάθημα 45
Ο Θεός είναι ο Νους με τον οποίο σκέφτομαι.
Ο νους μου που συλλειτουργεί με το( Πνεύμα ,Ψυχή, Υιό θεού )είναι ο Νους του θεού.
                                                                             ------------------*---------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια: