Παρασκευή, 11 Μαΐου 2018
Τα μαθήματα δίνουν μεγάλη σημασία στην συγχώρηση γιατί είναι η θεραπεία της ψυχής και η αντιμετώπιση της ασθένειας  και του θανάτου
Η ψυχή τραυματίζεται από την κακότητα, αποδυναμώνεται και δεν μπορεί να τροφοδοτήσει το σώμα, έτσι το σώμα εξασθενεί και πεθαίνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: