Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΙΟΥΝΙΟΥ

19 Ιουνίου, 1968 [ Όπως βλέπετε αυτόν έτσι θα βλέπετε τον εαυτό σου. Είτε αυτό γίνεται μέσω ψυχολογικών τεστ, είτε κάνοντας κρίσεις με κάποιον άλλον τρόπο, το αποτέλεσμα εξακολουθεί να είναι το ίδιο. Όποτε έχετε κρίνει κάποιον, είναι αδύνατον να μην κάνετε αυτή την κρίση και στον εαυτό σας. Αν βλέπετε κάποιον από τους αδελφούς σας, που τυχαίνει να είναι κάποιος ασθενής, σαν να παρουσιάζει σημάδια διαταραχής στην σκέψη του, τότε θα βιώνετε την ίδια διαταραχή στην δική σας αντίληψη. Γιατί όποια και να είναι η σκέψη σας για ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ καθορίζει το πώς θα ανταποκρίνεστε και θα αντιδράτε στον εαυτό σας και σε όλους γύρω σας. Προσέξτε λοιπόν όταν λάβετε το κάλεσμα να εκπληρώσετε την λειτουργία σας ως δάσκαλοι να διδάξετε την αλήθεια για τον Υιό του Θεού. Ο μόνος τρόπος που μπορείτε να βιώσετε οποιαδήποτε ειρήνη για όσο καιρό ακόμα εξακολουθεί να παραμένει αυτή η ατυχής ανάγκη για ερμηνεία των ψευδαισθήσεων είναι να αναγνωρίσετε ότι ΣΥΖΗΤΑΤΕ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, και ότι αυτό δεν έχει κανένα πραγματικό νόημα. Προσπαθήστε να πείτε μια προσευχή για τον αδελφό σας όσο το κάνετε αυτό και θα προσκαλέσετε και θα βιώσετε ένα θαύμα αντί για όλα αυτά.]

Δεν υπάρχουν σχόλια: