Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑ 36


ΜΑΘΗΜΑ 36

Η Ιερότητά Μου Περιλαμβάνει Όλα Όσα Βλέπω.

Η σημερινή ιδέα επεκτείνει την χθεσινή ιδέα από αυτόν που αντιλαμβάνεται, στο αντικείμενο αντίληψης. Είσαι ιερός διότι ο νους σου είναι τμήμα του Θεού. Και επειδή είσαι ιερός, η όρασή σου πρέπει να είναι και αυτή ιερή. «Αναμάρτητος» σημαίνει δίχως αμαρτία. Δεν μπορεί να είσαι  λίγο αναμάρτητος. Είτε είσαι αναμάρτητος είτε όχι. Αν ο νους σου είναι τμήμα του Θεού τότε πρέπει να είσαι αναμάρτητος, γιατί αλλιώς ένα τμήμα του Νου Του θα ήταν αμαρτωλό. Η όρασή σου έχει σχέση με την ιερότητά Του, και όχι με το εγώ σου, ούτε λοιπόν με το σώμα σου.

Σήμερα χρειάζονται τέσσερις περίοδοι πρακτικής από τρία έως πέντε λεπτά. Προσπάθησε να τις μοιράσεις αρκετά όμοια, και κάνε τις πιο σύντομες πιο συχνά, έτσι ώστε να έχεις καλύτερη προστασία κατά την διάρκεια όλης της ημέρας. Οι μεγαλύτερες περίοδοι πρακτικής θα πρέπει να έχουν αυτή την μορφή:

Πρώτα κλείσε τα μάτια σου και επανέλαβε την ιδέα πολλές φορές αργά. Έπειτα άνοιξε τα μάτια σου και κοίταξε γύρω σου αρκετά αργά, εφαρμόζοντας την ιδέα ιδιαίτερα σε ό,τι παρατηρείς σε αυτή την ανέμελη έρευνά σου. Πες για παράδειγμα:

Η ιερότητά μου περιλαμβάνει αυτό το χαλί.
Η ιερότητά μου περιλαμβάνει αυτόν τον τοίχο.
Η ιερότητά μου περιλαμβάνει αυτά τα δάχτυλα.
Η ιερότητά μου περιλαμβάνει αυτή την καρέκλα.
Η ιερότητά μου περιλαμβάνει αυτό το σώμα
Η ιερότητά μου περιλαμβάνει αυτό το στυλό.

Αρκετές φορές κατά την διάρκεια αυτών των περιόδων πρακτικής, κλείσε τα μάτια σου και επανέλαβε την ιδέα από μέσα σου. Έπειτα άνοιξε τα μάτια σου και συνέχισε όπως πριν.

Για τις πιο σύντομες περιόδους πρακτικής, κλείνε τα μάτια σου και επαναλάμβανε την ιδέα× κοίτα γύρω σου καθώς την επαναλαμβάνεις πάλι× και κατέληξε με άλλη μια επανάληψη με τα μάτια κλειστά. Όλες οι εφαρμογές φυσικά, θα πρέπει να γίνονται αρκετά αργά, όσο το δυνατόν πιο αβίαστα και χωρίς προσπάθεια. 
μετ χ τσιντέα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

156