Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2014

προσευχή του Ερμού

Αγιος ο Θεός ο Πατέρας των όλων.
Αγιος ο Θεός του οποίου η θέληση εκπληρώνεται από τις ίδιες του τις δυνάμεις.
Αγιος ο Θεός ο οποίος θέλει να γίνει γνωστός και γνωρίζεται στους εκλεκτούς.
Αγιος είσαι εσύ που με τον Λόγο δημιούργησες τα όντα.
Αγιος είσαι εσύ του οποίου την εικόνα αναπαράγει η φύση.
Αγιος είσαι εσύ του οποίου η φύση υπήρξε εικόνα(εννοεί την επινόηση και δημιουργία της φύσης).
Αγιος είσαι εσύ ο ισχυρότερος από κάθε άλλη δύναμη.
Αγιος είσαι εσύ ο μεγαλύτερος από κάθε υπερέχοντα.
Αγιος είσαι εσύ ο ανώτερος παντός επαίνου.
Δέξου αγνές λογικές θυσίας από αγνή ψυχή και καρδιά που έχει προς εσένα ανυψωθεί, ανεκλάλητε, ανέκφραστε που προσφωνείσαι δια της σιωπής.
Σε ικετεύω να μην με αφήσεις να σφάλλω στην ουσιώδη γνώση, δώσε μου σημείο και ενδυνάμωσέ με και με την χάρη αυτή θα φωτίσω τους αδελφούς μου και τους υιούς σου που έχουν άγνοια του γένους των.
Για αυτό πιστεύω και μαρτυρώ.
Στη ζωή και στο φως προχωρώ.
Ευλογητός είσαι Πατέρα.
Ο δικός σου άνθρωπος επιθυμεί να είναι άγιος μαζί σου, καθώς έχεις δώσει σε αυτόν όλη την εξουσία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ