Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΣΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΓΑΠΗ


Η Ουράνια πόλη είναι νοητικό επίπεδο 


Καλή διαμονή, ας βαπτιστούμε και εμείς από νερό και πνεύμα.29 Την επόμενη ημέρα βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησού να έρχεται προς αυτόν και λέει: «Να ο αμνός του Θεού που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. 
30 Αυτός είναι για τον οποίο εγώ είπα: “ Ύστερα από μένα έρχεται ένας άντρας που πριν από μένα έχει υπάρξει, γιατί μου ήταν πρώτος”. 
31 Και εγώ δεν τον ήξερα, αλλά για να φανερωθεί στο λαό Ισραήλ, γι’ αυτό εγώ ήρθα βαφτίζοντας στο νερό». 
32 Και έδωσε μαρτυρία ο Ιωάννης, λέγοντας: «Έχω δει το Πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό, και έμεινε πάνω σ’ αυτόν. 
33 Κι εγώ δεν τον ήξερα, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαφτίζω σε νερό, εκείνος μου είπε: “Πάνω σ’ όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει πάνω του, αυτός είναι που βαφτίζει σε Πνεύμα Άγιο”. 
34 Κι εγώ έχω δει και έχω μαρτυρήσει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού». 

Η Ουράνια πόλη είναι νοητικό επίπεδο 
Καλή διαμονή, ας βαπτιστούμε και εμείς από νερό και πνεύμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: