Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΝΕΙ;
ΠΟΙΟΣ ΚΡΙΝΕΙ;

Στο Χριστικό Νου δεν υπάρχει κρίση ούτε καταδίκη
 Αυτά έχουν γεννηθεί στα κατώτερα νοητικά πεδία .

 Ο άνθρωπος όπως και όλα Ξεκίνησε σαν  σπερματική οντότητα εφοδιασμένη με το ένστικτο της επιβίωσης από την πυγή της Ζωής  γονιμοποίησε την μητέρα ύλη απέκτησε σώμα υλικό και μέσα από την διαδικασία της εξέλιξης   στον χρόνο εκδήλωσε πρώτα το ένστικτο και κατόπιν το συναίσθημα και το νου.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ  ΓΙΑ ΟΣΟ  ΧΡΟΝΟ ΚΡΙΝΕΙ ότι δεν είναι έτοιμος  να αφήσει την ύλη παραμένει στα υλικά πεδία αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της εξέλιξης .
Η εξέλιξη εξ ορισμού σημαίνει αλλαγή κάτι που αποδείχτηκε ότι είναι το πιο δύσκολο για τον άνθρωπο ίσως γιατί αισθάνεται πιο ασφαλής στην γνώριμη κατάσταση .
Η επερχόμενη νοητική ωριμότητα οδηγεί τον άνθρωπο στην ανάπτυξη ανθρωπιστικών σπουδών και κατ επέκταση επωμίζει  κάθε άνθρωπο με την ευθύνη απέναντι στον εαυτό του και στην κοινωνία είναι αυτό που είπε ο Ιησούς σήκωσε τον σταυρό σου και ακολούθα με.  

Ο Υιός του Θεού όταν ΚΡΙΝΕΙ  ότι είναι έτοιμος να αφήσει την υλική του υπόσταση εφελκύεται στα πνευματικά πεδία, κανένας δεν το αποφασίζει αυτό παρά μόνο ο ίδιος.

Ο Πνευματικός σπινθήρας επιστρέφει στο Ένα από όπου προήλθε σαν  ένας πραγματικός Υιός ΤΩΡΑ κατ εικόνα και ομοίωση του πατρός του αφού έχει εξελίξει το νοητικό του σε Νου και το συναισθηματικό του σε Αγάπη  συγχωνευμένα στην Θέληση Αγάπη του Θεού η Λογική Αγάπη .

 blogger


ΤΑΟ 32