Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ.ACIM: ΑΣΚΗΣΗ 23

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ.ACIM: ΑΣΚΗΣΗ 23:      Ο ΦΕΛΙΠΠΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΤΑΙ   ΜΑΘΗΜΑ   23 Μπορώ Να ξεφύγω Από Τον Κόσμο Που Βλέπω Εγκαταλείποντας Τις Επιθετικές Σκέψεις. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ